AKGÜN Evdə Baxım Məlumat İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

evdebakimEvdə sağlamlıq xidmətləri, daha əvvəl mütəxəssis həkimlər tərəfindən qoyulmuş olan diaqnoz və bu diaqnoz üzərinə planlaşdırılan müalicə çərçivəsində, ev mühitində verilən sağlamlıq xidmətlərini əhatə edir. Evdə Baxım İnformasiya Sistemi Evdə sağlamlıq xidmətləri daxilində bütün proses rəhbərliyi sistem üzərindən idarəni məqsəd qoyur. Bu məlumat sistemi vasitəçiliyi ilə:

 • Müayinə, tədqiq, təhlil, müalicə, tibbi və reabilitasiya xidmətlərinin verilməsi,
 • Sağlamlıq hesabatı ilə məlumatlandırılan dərmanların reseptlənməsinə imkan verilir.
 • Xəstənin istifadəsinə verilən tibbi təchizatın təqib edilməsini təmin edər
 • Tibbi cihaz və vəsait istifadəsinə bağlı hesabatların çıxarılmasına imkan verir ki,
 • Xəstənin evdə baxım müddətində tapşırılacaq personalın təyininə imkan verir. Lazımlı vəziyyətlərdə əlaqədar  mütəxəssislərində fikiri alınaraq lazımlı məsləhətlərin verilməsini təmin edir.
 • Xəstə müraciətinin və bu müraciətə aid qiymətləndirmə nəticələri yenə sistemdən idarə olunur.
 • Səhiyyə quruluşunda evdə baxıma alacağı xəstə üçün xəstə təqib faylı qeydə alınır
 • Bütün Evdə sağlamlıq xidmətləri (gündəlik, həftəlik və ya aylıq) görüş sisteminə söykənərək həyata keçirilir. Sistem, xəstənin təqiblərini planlaşdırma, planlanan təqibləri görüşə çevirmə, görüşləri ratifikasiya imkanı verir.
 • Evdə Baxım üzrə ziyarətlərin planlaşdırılan ziyarətlərə aid görüşlərin idarəsinə və ziyarətlər daxilində vəzifəli personalın təqibinə  imkan verir.
 • Planlaşdırılan periyodlarda görüş verilmiş xəstə ziyarətləri həyata keçirilir və bu ziyarətlər əsnasında müşahidələr yenə sistem üzərindən qeydə alınır.
 • Xəstənin təqibə alınan xroniki xəstəliklərinin izlənilməsinə imkan verir.
 • Sistem Kimlik Paylaşım Sistemi ilə inteqrasiya çalışır. Vəfat edən xəstələr evdə baxım təqib siyahısından çıxarılır.

üst

Akgün Yazılım © 2018