AKGÜN Laboratoriya İnformasiya Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 26.12.2013

laboratuvarbilgisistemi

AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi, Sağlamlıq sektorunda xəstəyə həkim tərəfindən istənən testləri və tətbiq sahəsindəki digər sektor daxilində səlahiyyətlilər tərəfindən istənən testləri barkod basımından etibarən qeydə alan, Nümunə Qəbulu varsa təqib edən, İstənilən bu testlərin çalışılıb təsdiqlənən nəticələrini yazan və bu mərhələləri edərkən də Fond Təqib Modulu və fakturalandırma ilə birə-bir interaktiv olaraq çalışan və bütün bu mərhələləri hesabat edən bir məlumat sistemidir.

AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi Türkiyə və ölkə xaricindən Dövlət xəstəxanaları, Universitet xəstəxanaları, Qan banklar və müxtəlif sağlamlıq quruluşlarında çalışan, Türkiyədə ən çox istifadə edilən Laboratoriya Məlumat İdarə etmə sistemidir.

Türkiyədə və Dünyada təxminən 200 böyük və orta miqyaslı sağlamlıq quruluşu, nazirliklər AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemini işlədənlər, hər bir təşkilatın ortalama istifadəçiləri sayı 1000 qədərdir.

AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi Modulları :

Keyfiyyətə Nəzarət Modulu
Güclü Qrafik və Hesabat Variantları təqdim edir.
Fond Təqib Rəhbərliyi Modulu
Sağlamlıq Sektorunda istifadə edilən , Xəstəxana Məlumat İdarəetmə Sistemləri ilə tam inteqrasiya çalışan qaçaqlara mane olar.

AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi Xüsusiyyətləri:
İstifad
ə asanlığı : AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi Gerçək bir laboratoriya mühitində Mütəxəssislər ilə birlikdə tamamilə İstifadəçi asanlığı (User Friendly) düşünülərək ortaya çıxarılmışdır.

Çeviklik: AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi İstifadəçilərin istəkləri istiqamətində olduqca elastik bir mərhələyə çatmışdır. Fərqli funksiyalara ehtiyac verəcək şəkildə dinamik olaraq hazırlanan AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemində istəklərin gün və nəticə əsaslı məhdudiyyətləri da mövcuddur.

İnteqrasiya : AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi LIS xüsusiyyəti olan bütün cihazlarla bağlanıla bildiyi kimi avtomatik barkodlama ( outo Labem ) cihazlarınıda sistemə inteqrasiya edə bilməkdədir.

Mərkəzi İstifadə : AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemi Fərqli laboratuvarlarla və şəhər Sağlamlıq müdürlükleri ilə Quraşdırılmış çalışır. Ayrıca Özümüzə aid 2 fərqli xəstəxana laboratoriyası da inteqrə bir şəkildə rahatlıqla çalışa bilməkdədir.

Etibarlılıq : Laboratoriya nəticələri və əlaqədar test nəticələrinin nə qədər həyati bir əhəmiyyət daşıdığı şüuruyla hərəkət edən qrupumuz xüsusilə cihaz inteqrasiyalar mərhələsində keyfiyyətə nəzarət və Kalibrasya Nəticələrini də sistemə inteqrasiya edərək cihazlardan doğru nəticələrin alınıb alınmadığı ilə əlaqədar bir məlumat hovuzu ( ware house ) meydana gətirərək bunları hesabatlayır  və beləcə səhv nəticələr ortaya çıxma ehtimalını minimuma endirir .

Ardıcıllığı : AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemində bütün laboratoriya nəticələri sistemə daxil edilir. Məlumatlar arasında bir uyğunsuzluq olduğunda bu uyğunsuzluqlar hesabatlanır .

İzlənilmə: AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemində geriyə istiqamətli nəticələr , dərmanlar diaqnoz və müalicə məlumatlarına ekranlardan çatıla bilir .

Ayrıca nəticələr anlıq olaraq Nəticə Təqib və Ratifikasiya ekranından təqib edilə bilir .

İxtisas: LIS ( Laboratuary Information System) , başlı başına bir ixtisas sahəsidir. Bunun şüurunda olan firmamız LIS Mövzusunda xarici qaynaqlı ( outsourcing ) məsləhət almaqda və AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemini davamlı yaxşılaşdırmaqda. Beləliklə sistemimiz Türkiyə və Dünyadakı inkişaflara paralel olaraq özünü yeniləyir.

Fakturalandırma : AKGÜN Laboratoriya Məlumat Sistemində əlaqədar vahidlərdən laboratoriya istəyi edildiyi anda istənən testlər fakturalandırılır beləcə qaçaqların qabağına keçilmiş olar.

Dəstək: AKGÜN YAZILIM Laboratoriya Məlumat Sistemi Dəstək Vahidi , sistemin quraşdırılma mərhələsində və sonrasında istifadəçilərə proqram ilə əlaqədar dəstəyi verə biləcək sahəsində mütəxəssis LIS Dəstək Professionallar ilə istifadəçilərə dəstək verməkdədir .

Üstünlükləri:
• Gərəksiz mübarizələrdə sizi qurtardığı üçün məhsuldarlığı artırar.
• Sistem bir bütün olaraq işlədiyi üçün İş Axışınızı sürətləndirər.
• Sistemdə qaçaqlara maneə törədildiyi üçün xeyrinizi artırar.
• Cihazlara əl test girişi ortadan qalxar bu sayədə zaman itkisi önlənmiş olar .
• Laboratoriya içində yoxlama artar , edilən bütün testlər izlənilə bilər.
• Barkodlu sistem sayəsində nümunələr qarışmaz.
• Geniş və Sürətli Sorğulama edə bilmənizi təmin edər.
• Tək bir balon birdən çox cihazda işləyəcəyindən balon qənaəti reallaşar.
• Sistemdə nümunələrin giriş-çıxış saatları müəyyən olduğundan , gecikən nəticələrə anında müdaxilə edilə bilər.
• Elastik normal dəyər və çaxnaşma dəyər aralığı təyin bilir .
• Limitsiz laboratoriya nəticə arxivi mümkündür.
• Limitsiz İstifadəçi imkanı təmin edər və lisenziya ödənişi almaz .
• Personal səlahiyyətlənərək , hər vahidin işini bir-birindən ayırar ( Hər Personal Səlahiyyətli olduğu modul və Testin nəticələrini görür, işləyə bilir ).
• Sürətli , elastik və müştəri mərkəzli hesabat həlləri təqdim edir.


üst

Akgün Yazılım © 2018