AKGÜN Maliyyə İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

finansyonetim

Maliyyə idarəetmə sistemi, lazımlı olan mühasibat təqibinin edilməsi məqsədiylə Rəsmi qurum və təşkilatlar istifadə edilmək üzrə təşkil edilən modul sistemidir. Sistem üzərində adlandırılan adı ilə Təknizam Muhasibat Modulu qurumun fəaliyyəti ilə əlaqədar əlaqəni təmin etmək və hesabatlandırmaqla funksionallığı olan bir proqram interfeysine malikdir. Hesabat isə müştəri mərkəzli olub maliyyə əməliyyatların icrasının necə edildiyinə istiqamətli məlumatlandırma fəaliyyəti çərçivəsində qiymətləndirilməkdə və təqdim olunmaqdadır.

İnzibati bölüm içərisində iştirak edən mühasibat tətbiqləriylə, medikal tətbiqlər nəticəsində yaranan pul dəyərlərin rəhbərliyi nəzarət altında saxlanılır. Anbar, satınalma, kassa və faktura modulları ilə inteqrasiya mühasibat tətbiqləri sayəsində pula rəhbərlik nəzarət altında saxlanılır. Ətraflı hesabatlar alınaraq, maliyyə rəhbərliyi istiqamətləndirilir, lazımlı tədbirlər zamanında alına bilir. Personal, maaş və əlavə ödəmə tətbiqləri sayəsində xəstəxana işçiləriylə bağlı hər cür məlumatlar, maaş və əlavə ödənişlər asanlıqla idarə oluna bilir.

Köməkçi hesablar, (Borclu / Borc verən, Əmanət Hesabları və s) təşkilat / adam əsasında, toplu olaraq və faktura əsasında cari sistemdə təqib edilə bilir. Borc verənə bağlı təhsilat, borclara bağlı ödəmə müddəti hesablana bilir. Aylıq və həftəlik Borc ödəmə siyahıları yaradılaraq, maliyyə borclarının vədələrinə görə təqibi edilə bilir, borc verənə vədə fərqi tətbiq olunan bilir.

Balans növünə görə borc və alacaq saldo təyin edılir. Reallaçdşrmasş hazırlanan ödəmə sənədləri görülə bilir və ödəməsi edilən reallaşdırma sənədlərinin geri bildirişi avtomatik olaraq edilir. Kəsilən faktura və işlənən ödənişlər gün sonunda mühasibat çeklərinə avtomatik çevrilərək Mühasibat saldolarının izlənməsi, Çek / Sənəd xidməti inteqrasiyası təqib edilərək, çek və sənəd vədələrinə görə hesabatı edilir. Xəstələrin ödənişi etməməsi vəziyyətində sənəd təşkil edilərək baş həkimin təsdiqi ilə xəstənin xəstəxanadan ayrılması işlərinin tamamlanması təmin edilir.
Muhasib Hesabları ilə inteqrə bir şəkildə Büdcə Hesab Təqibi edilə bilir. Mədaxil Büdcəsi, Təxmini Sərmayələr, Məxaric büdcəsi və Müqayisə tərifləri edilir. Aylıq və illik olaraq inflyasiyadan təmizlənən büdcə hesablarına, istənildiyində istifadəçi tərəfindən tələb olunan əlavələr edilə bilir. Büdcə vəsait Çeki (vəsait, əlavə vəsait, Alınan vəsait, Verilən vəsait, Çəkilən vəsait) və vəsait hesabatları hazırlanır. Tender Büdcə xərcləmə Hesabatı, (İl, Büdcə Kodu) Büdcə Xərci Hesabatları, (Büdcə Hesab Kodu, mühasib Hesab Kodu, çek tarixi, Alış Şəkli) mədaxil Büdcə mizanı, (Dövr mədaxil Büdcə cədvəli, Tarix Aralıqli mədaxil Büdcə cədvəli) məxaric cədvəli (Dövr Büdcə cədvəli, Tarix Aralıqli Büdcə cədvəli), mədaxil cədvəli (Dövr mədaxil cədvəli, hazırlanır. Maliyyə hesabatları (Müqayisəli Balans hesabatı, Büdcə Müqayisəli Balans hesabatı, mədaxil / məxaric hesabatı, Büdcə Müqayisəli mədaxil/ məxarıc cədvəli və s) hazırlana bilir. Yatan və ayaqda müalicə edilən xəstələrlə (faktura edilən xəstələr) əlaqədar statistik məlumatlar (tarixi dilimlərlə, əməliyyat, xidmət və bölüm əsasında) alına bilir. Mühasib Hesabat dizaynları edilə bilir. Köməkçi Hesab dizaynlar (Borc / Alacaq Hesabatı) Büdcə dizaynlar Büdcə Xərcləri Hesabatı, Büdcə mizanı, Mədaxil Büdcəsi)

Əsas məqsədimiz; maliyyə quruluşunu yoxlama altına almaq, gəlirləri artırmaq, son istifadəçi xidmətlərinə dəstək təmin etmək, idarəçilərə istənilən zaman dilimində idarəçi nəticələri çıxarmaqdır.

Birlikdə daha yaxşıya çatmaq üçün, informasiyanın sağlam yolu …


üst

Akgün Yazılım © 2018