AKGÜN və Səhiyyə Nazirliyi Əməkdaşlıq ilə TeleTibb Layihəsi həyata keçirilmişdir
Yayınlanma Tarihi: 23.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 15.11.2013

Dövlət Planlaşdırma Təşkilatının koordinasiyasında başladılan e-Çevrilmə Türkiyə Proyekti daxilində Teletibb Sistemlərinin həyata keçirilməsində AKGÜN Qrup baş rollarda yerini almışdır. e-Səhiyyə İş Qrupunun koordinasiyasını boynuna götürən Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən başladılan Teletıp Layihəsi 2. Fazasında AKGÜN, bir dəfə daha önə çıxaraq Teletibb Sisteminin Türkiyədəki memarlarından olmuşdur.

Teletibb, tibbi göstərmə sahəsindəki səhiyyə baxım xidmətinin, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının istifadə edilməsiylə uzaqdan verilməsidir. Teletibb Layihəsi ilə Türkiyədə tibbi göstərmə sahəsində mütəxəssis çətinliyinin yüngülləşdirilməsi, kompleks hadisələrdə məsləhət xidmətinin alına bilməsi, həkimlər arasında məlumat və təcrübə paylaşması təmin edilməsi, rəqəmsal xəstəxana anlayışının yaradılması hədəflənmiş və AKGÜN ilə bu hədəflər müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır. Türkiyə daxilində 50 xəstəxananın daxil olduğu proyekt daxilində Proqram, Təchizat və hər cür lisenziya ehtiyacları AKGÜN tərəfindən təmin edilərək texniki infrastruktur hazır hala gətirilmiş və layihə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir.

AKGÜN; klassik mənada fiziki olaraq xəstə və həkimin bir yerdə tapılma zəruriliyini informasiya və kommunikasiya texnologiyaları istifadə edərək ortadan qaldıran Teletibb sistemi ilə əlaqədar etdiyi işlər nəticəsində ciddi təcrübələr əldə etmiş və ölkəmizdə sistemlərin yayılması adına əlaqədar fəaliyyətlərdə tapılmışdır.


üst

Akgün Yazılım © 2018