Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

hastanebilgisistemleriXMS, Xəstəxana Məlumat Sistemləri, səhiyyə təşkilat və quruluşlarındakı inzibati, maliyyə, tibbi məlumatların elektron mühitdə etibarlı doğru şəkildə saxlanılması, məlumatların təhlükəsizliyinin və qadağalarının təmin edilməsi, lazım olduğunda elektron mühitdəki bu məlumatlara əldə edilib təqibi, əlaqədar səhiyyə təşkilat və qurulmasındakı digər şöbələrlə məlumatların inteqrasiya edilməsi, şöbələrdən istifadə cihazlarla inteqrasiya olub məlumat alveri təmin edə bilməsi, Səhiyyə Nazirliyinin nəzarəti altında digər xarici sistemlərlə (Səhiyyə-Net, Medula, MQİS, ÇKYS kimi) məlumat alış-verişi təmin edə bilməsi kimi məqsədlər içində saxlayan avtomat sistemləridir.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, 1986-ci ildən bəri səhiyyə qurum və quruluşlarında, Səhiyyə Nazirliyinin “Xəstəxana Məlumat Sistemləri Alışı Çərçivə Qanunları” na tam uyğunlaşma təmin edərək, illərin təcrübəsi ilə Səhiyyə nazirliyindəki bütün yeniliklərə ayaqlaşaraq yüzlərlə səhiyyə təşkilat və quruluşuna xidmət verməkdə və verməyə davam etməkdədir .
AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, elastik modullu quruluşu ilə bütöv bir sistemdir. AkXMS bünyəsində saxladığı modullarla məlumatın yığcam, ehtiyaca uyğun şəkildə əldə edilməsini, təqib edilməsini təmin edər. AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, səhiyyə təşkilat və quruluşundakı bütün cihazlarla inteqrasiyanı təmin edərək məlumatın çox sürətli və doğru əldə edilməsini, tibbi xidmət alacaq fərdlərin müraciət, gözləmə, nəticə zamanlarını minumuma çəkmə, təşkilata olan məmnuniyyətini artırmaq, anlıq məlumat almasını təmin edən sistemlərdir.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, parametrik quruluşu ilə o ankı şərtlərə uyğunlaşma təmin edər. Asan idarə olunan parametrik quruluşu ilə səhiyyə quruluşunda işçilərin istədikləri iş nizamının, Səhiyyə Nazirliyinə qanunvericiliklərinə uyğun olaraq elastik olmasını təmin edər.

AkXMS, Stok Təqib Əməliyyatları sayəsində xəstəxanaya aid qaynaqların (Davamlı daşınır, İstehlak vəsaitləri) aktual olaraq təqib edilməsi, idarə olunması, səmərəli istifadəsi təmin edilər. Ayrıca MQİS (Material Qaynaq İdarəetmə Sistemi) inteqrəsi ilə qurumun stok təqibinin Səhiyyə Nazirliyinə anlıq sinxronizasiyası təmin edilər. İnteqrə sayəsində materialların təsirli istifadəsi təmin edilər. Məhsuldar istifadə xəstəxananın büdcəsinə və ölkə büdcəsinə böyük qatqı təmin edər. Əczaxana əməliyyatları sayəsində xəstəyə çıxılan dərman və materialların istək, rəhbərlikləri, təsdiqləri edilər. Stok səviyyə həyəcan həlləri ilə əczaxanalarda dərman və vəsait anbarlarını asan rəhbərlikləri təmin edilər.

AkXMS, Medula integrəsi ilə Ümumi Sağlamlıq Sığortası (ÜSS) üzrə xəstələrin, xidmət ala bilmə haqqı yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə asanlıqla MEDULA’dan sorğulanıb xəstəyə sürətli şəkildə xidmət verilə bilir. Xəstə xidmətlərinin MEDULA’ya uyğun və sürətli şəkildə yazılması təmin edilir və beləcə fakturalandırma əməliyyatlarının avtomatik olaraq hazırlanması və xidmətlərin ödənişlərinin sürətli edilməsi təmin edilir. SÜD ‘qaydalarına uyğun olaraq hazırlanan fakturaları səhvsiz şəkildə MEDULA’ya ötürülməsi təmin edilir.

Xəstə hesabatlarının (Diyaliz, fiziki müalicə, əlillik, dərman kimi) MEDULA’ya anlıq ötürümü edilir. MEDULA’ya daha əvvəldən fərqli bir xəstəxanadan yazılmış hesabatı olan xəstənin hesabatına asanlıqla əldə edib hesabatına uyğun xidmətlərin xəstəyə verilməsi təmin edilərək xəstə məmnuniyyəti artırılır.

USS əhatəsi xaricindəki (razılaşmalı, ödənişli, BUT’a tabe) xəstələrin xidmətlərinin (müalicə, dərman kimi) uyğun göstərişlərə görə fakturalandırılması edilər, Tək və toplu olaraq faktura edilməsi təmin edilər. Müxtəlif faktura icmalları alınaraq ödəmə təşkilatların iş nizamına uyğun hesabatlar istehsal edilə bilər.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, xəstənin xəstəxanaya müraciəti ilə başlayıb, yatış, müalicə, əməliyyat, xəstəxanadan sövq kimi zəncirləmə əməliyyatlar müddətində, xəstənin zərər çəkmiş olmadan, doğru xəstəyə doğru əməliyyat edilməsinə yardım edəcək avtomatlaşdırma əməliyyatlarının fasiləsiz edilməsi təmin edilər. Bu əməliyyatlar edilərkən xidmət verən xəstəxana işçilərinin xəstə xidmətlərini, müşahidələrini, tibbi tələblərini avtomatik ötürməsini təmin edən istifadəçi dostu interfeys ekranlar daxildir.

Xəstənin qanunvericiliyə uyğun olaraq saxlanan fiziki faylına asan girişi təmin edə bilən, güclü, aktiv, idarə arxiv modulu ilə klinik müddətdə və inzibati müddətdə işçilərin fayl istəkləri və ya arxivə fayl göndərmələrini elektron mühitdə təqib edilməsi təmin edilməkdədir. Arxiv işçisi tərəfindən əskik təslim edilən sənəd kontrolu elektron mühitdə edilərək, klinik işçisi tərəfindən faylın tamamlanması təqib edilməkdədir.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, avtomatik istifadəçilərini  m’lumat girişi əsnasında edə biləcəyi səhvlərin qabağına keçən nəzarət sistemləri ilə daha etibarlı, daha məhsuldar məlumat depolanmasına öz töhfəsini verir. Mümkün olan cihaz inteqrasiyalar təmin edilərək və ya mobil cihazlar istifadə edərək istifadəçiyə əlavə yük gətirmədən XMS nə ötürmələr edilər. Beləcə məlumatın əl girişindən qaynaqlanan səhvlər sıfırlanır. AkXMS’də qan mərkəzi modulu ilə Kızılay Qan Mərkəzi ilə web xidmətlər vasitəçiliyi ilə inteqrasiya təmin edilərək xəstə üçün qan tədarükü həyata keçirilir.

Kızılay’dan xəstəyə lazımlı qan, qan istək metodu ilə web xidmət vasitəçiliyi ilə sürətli bir şəkildə istənər və bu istək sonrasından Kızılay’dan təşkilata göndərilən və ya donor əməliyyatları ilə donor hədiyyə və ya pul qarşılığı alınan qanların Kızılay’dan təsdiqi alındıqdan sonra XMS sisteminə girişi edilər. Donorun bildirişi əsnasında donor olan bir xəstəlik və ya narahatlıq nəticəsində donor yenə Kızılay web xidmətləri ilə keçici bir müddət və ya daimi olaraq rəd əməliyyatı bildirilir. Beləcə xəstəyə qanın sürətli və doğru bir şəkildə çatması təmin edilmiş olar. XMS sisteminə alınan bu qanlar yenə Kızılay web xidmətləri ilə ayırma, bölmə, yuma və s .. əməliyyatlar tətbiq etmək istəndiyində yenə Kızılay’a bildirilərək əməliyyat edə bilər. Son olaraq da qanın vəziyyəti; istifadəsi (xəstəyə çıxılması), məhv, və s .. Kızılay’a bildirilərək Kızılay tərəfindəki qan stoku ilə XMİS tərəfində stok məlumatlarının sinxronizasiyası  təmin edilər. Xəstəyə çıxılan qanların Medula tərəfində fakturalandırılması əsnasında, qan məlumatları (modul nömrəsi, Komponent kodu kimi) ilə qanın hansı xəstəyə çıxıldığı məlumatı göndərilir.

AkXMS, Səhiyyə-Net (Səhiyyə məlumatlarının birbaşa çıxarıldıqları yerdən standartlara uyğun toplanması və səhiyyə inventarının yaradılması məqsədi ilə yaradılan platforma) inteqrasiyası ilə nazirliyin istədiyi formatda məlumatların Səhiyyə Net’ə ötürülməsi təmin edilir.

Səhiyyə-Net MHGS (Mərkəzi Görüş Sistemi) ilə inteqrasiya təmin edilərək məlumat alış-verişində  olmaqla, Sürətli şəkildə həkim iş cədvəlləri istehsal  edilərək MHGS’nə köçürülüb, xəstələrin xəstəxana üçün görüş ala bilməsi təmin edilir. Xəstənin MHGS üzərindən aldığı məlumatların XMİS’nə ötürülməsi edilərək xəstə üçün görüş saatında xəstənin birbaşa poliklinika əməliyyatları işə başlayır.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, xəstəxana içində istifadə edilən cihazların qeydlərinin tutulması təmin edilərək, cihaz baxım əməliyyatları, kalibrləmə əməliyyatlarının təqibləri elektron mühitdən edilir.
AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, Səhiyyə Nazirliyinin, Təşkilatın, Cəmiyyət Xəstəxanalar Birliyi və KHB Ümumi Katibliyinin istədiyi statistik məlumatlar üçün həllər tapır.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, səlahiyyət sistemi ilə məlumatlara əldə etməni etibarlı şəkildə təmin edilməkdədir. Hər bir istifadəçi üçün tək olan və avtomatik girişi təmin edən “istifadəçi kodu” ilə istifadəçinin səlahiyyəti daxilindəki modulları və modulun ehtiva ekranlara keçid təmin edilər. AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, lazım olan yerlərdə, istifadəçinin etdiyi əməliyyatların izlərini saxlayaraq bu əməliyyatların təqibini təmin edər. Geriye dönüş əməliyyatların izlənilməsi təmin edilər.

Avtomatlaşdırma üzərindən, idarəçilərə istiqamətli olaraq bütün xəstəxana işləyişi üzərindəki klinika, maliyyə, inzibati axışın izlənilməsi təmin edilər. Idarəçinin gündəlik, aylıq müxtəlif sorğulamalar etməsinə imkan verilir. AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, mövzusunda yetkin, mütəxəssis heyəti ilə yeni nəşr olunacaq qanunvericiliyə tam uyğunlaşma təmin etməyi, sağlamlıq təşkilat və quruluşundakı işçilərin istəkləri istiqamətində meydana gələcək yeni strukturu hər zaman qarşılayır və qarşılayacaq.

AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, avtomatlaşdırmada CMMI (Capability maturity Model Integration yetkinlik səviyyəsi 3 sənədi) modelinə uyğun proseslər meydana gətirməsi ilə və bu proseslərin təqib edilməsi ilə, yüksək keyfiyyətdə xidmətin təqdim edilməsi təmin edilər. AkXMS, Akgün Xəstəxana Məlumat Sistemləri, mövzusunda yetkin “Zəng Mərkəzi” personalı ilə 7×24 xidmət verərək avtomatlaşdırılmanın kəsilməz davam etməsi təmin edilər.

AkHBS, Akgün Hastane Bilgi Sistemleri,  Modüler Yapısı;

Klinik Modüller İdari Modüller
 • Hasta Kabul Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Acil Modülü
 • Servis Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Doğum ve Ameliyathane Modülü
 • Hemodiyaliz Modülü
 • Ağız ve Diş Sağlığı Modülü
 • Sağlık Kurulu Modülü
 • Eczane Modülü
 • Kan Merkezi Modülü
 • Nükleer Tıp Modülü
 • Arşiv Modülü
 • Danışma Modülü
 • Sterilizasyon Modülü
 • Vezne Modülü
 • Faturalama Modülü
 • Cihaz Takip Modülü
 • İstatistik Modülü
 • Personel Modülü
 • Yönetici Modülü
 • Tek Düzen Muhasebe Modülü
 • Bordro Modülü
 • Stok Takip ve Demirbaş Modülü
 • Satın alma Modülü
 • Evrak Modülü
 • Hizmet Takip Modülü
 • Eğitim Modülü
 • Asistan Modülü
 • Bilgisayar Yönetim Modülü
 • Bilgi İşlem ve Destek Modülü

üst

Akgün Yazılım © 2018