Korporativ Sistem Həlləri
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

kurumsalsistemcozumleri

Akgün, təşkilati həllər texnologiyanı ən yaxşı şəkildə istifadə edərək məhsuldarlığı artırmağı məqsəd qoymaqdadır.

Bu da özü ilə bu texnologiyanı təmin edə biləcək olan infrastrukturun mövcudiyyətini zəruri etməkdədir. Burada bu texnologiyaya imkan tanıyacaq olan çox sayda təşkilati IT komponenti həm rəhbərliyi çətinləşməkdədir həm də tutum istifadəsi baxımından səmərəsiz bir quruluş və yüksək xərclər meydana gətirə bilir.

Akgün, bu texnologiya ehtiyacına cavab olacaq məhsul portfelinin əhəmiyyətli komponenti olan avadanlıq və proqram təminatı əsaslı həllər mövzusunda müştərilərimizə Server, Client, Notebook məhsullarını ən üst səviyyədəki xidmət keyfiyyətində təqdim edir. Bu xidmət keyfiyyətimizi və geniş məhsul rəngarəngliyinə, dünya markaları ilə birlikdə yaradılan sinerjinin məhsulu olaraq sağlamaktayız.

• Server Həlləri
• Məlumat Depolama  həlləri
• Məlumat Kopyalama həlləri

Server Həlləri

Akgün, hər cür miqyaslı firmaların ehtiyaclarına uyğun olaraq, uyğun donanınım seçilməsi, donanımsal quraşdırma və konfiqurasiyaları edilməsini sahəsində mütəxəssis sertifikatlı heyəti təmin etməkdədir. Giriş səviyyəsi donanımlardan Datacenter sistemlərinə qədər geniş xidmət təmin etməkdədir.
Akgün təqdim etmiş olduğu server həlləri ilə təşkilatlara aşağıdakı üstünlükləri təmin etməkdədir:

• Əməliyyat xərclərinin salınması,
• Asan idarəetmə
• Aşağı enerji istehlakı
• Kəsilməz iş davamlılığı
• Yüksək performans

Məlumat Depolama Həlləri

Akgün, təşkilati firmalara bütün müəssisələrin kritik məlumat tətbiqləri üçün ölçülür  və yüksək performanslı məlumat depolama həlləri təqdim edir. Təqdim etdiyimiz həllər ilə disk sahələrinin optimal şəkildə idarə olunmasını, kritik tətbiqlərin performanslı və lazımsız bir şəkildə işlədilməsini məqsəd qoymaqdadır.

Məlumat Kopyalama Həlləri

Məlumatların sağlam və etibarlı bir şəkildə saxlanması bütün əməliyyatlar üçün sistemlərin imtina edilməz bir parçasını ifadə edir. Əhəmiyyət dərəcəsi yüksək məlumatların kopyalanması və ya doğru kopyalanmaması vəziyyətində sistemdə meydana gələ biləcək məlumat itkiləri böyük zərərlərə səbəb ola bilməkdədir. Bu səbəblə təşkilati firmalar kopyalama proseslərinə çox çox əhəmiyyət göstərir.
Akgün olaraq təşkilati məlumatlarınız üçün dünyanın qabaqda gələn firmaları ehtiyacınıza uyğun həllər edirik.


üst

Akgün Yazılım © 2018