TS ISO / IEC 27001 Sənədi AKGÜN ‘də
Yayınlanma Tarihi: 05.09.2012 | Son yeniləmə tarixi: 18.12.2013

“AKGÜN TSE tərəfindən Həyata keçirilən Yoxlama müvəffəqiyyətlə tamamladı.”

AKGÜN Qrup, 05.09.2012 tarixində TS ISO-IEC 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sənədini alaraq standartın bütün tələblərini yerinə yetirdiyini təsdiqləmiş. AKGÜN Qrup tərəfindən icra edilən işlərin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi ilə, AKGÜN dünya daxilində etibarlı olan ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi sənədini almağa haqq qazanmışdır. AKGÜN Qrup ‘da İnformasiya Təhlükəsizliyi İşləri, ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyinin artırılması təhsilləri ilə başlamış və sonra məsləhətçi nəzarətində standarta uyğunlaşma müddəti ilə tamamlanmışdır. ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi yoxlamaları TSE tərəfindən vəzifələndirilən 1 Baş Nəzarətçi olmaq üzrə cəmi 5 Nəzarətçi tərəfindən 3 gün boyunca reallaşdırılmışdır.
ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi; təşkilatlara məlumat varlıqlarının gizliliyini, imkanlarından, bütövlüyünü təmin etmələri adına inkişaf etdirilməsi lazım olan sistemlər ilə, risk idarəetmə fəaliyyətləri və proses yaxşılaşdırmalarına rəhbərlik edən universal bir standartdır. Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi, təşkilatlara ən böyük xəzinələri olan məlumatın hər şərtdə təhlükəsizliyini təmin etmələri, xarici təhdidlərə qarşı lazımlı tədbirləri almaları və iş davamlılığını təmin etmələri adına əlaqədar sistemlərin qurulmasını və tətbiqini təmin etməkdədir.


üst

Akgün Yazılım © 2018