AKGÜN İnsan Resursları Məlumat İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

insankaynaklaribilgiyonetim

Cəmiyyətdə İnsan Resursları Rəhbərliyi Layihəsi, Nazirlik və Baş Müdirlik səviyyəsindəki təşkilatların nəzdində saxladıqları personalları təqib və planlamasını reallaşdıracaq həllər təqdim edir. Personal Sicil Təqibi modulu ilə personalın şəxsi, sicil, təhsil, çalışdığı təşkilat, yer dəyişikliyi kimi məlumatlarının qeydi təmin edilir və bu məlumatların yeniləmə əməliyyatları səlahiyyətlər daxilində aparıla bilər.

Proqramın işləyə bilməsi üçün lazımlı olan təşkilat bünyəsində olan personala bağlı əsas məlumatlar təyin olunur. Güclü parametrik quruluşu ilə qanunvericilik dəyişiklikləri və təşkilat xüsusi istəkləri asanlıqla qarşılanır.

Personal kimlik, sicil məlumatları istifadəçilər, ekran əsasında özlərinə verilən səlahiyyətlər daxilində əldə edə bilər.Avtorizasiya ilə yüksək təhlükəsizlik təmin edilər. Lazım olduğunda səlahiyyət dəyişmələri asanca edilə bilir. Şifrə idarə etmə quruluşu ilə sistemə giriş nəzarət altına alına bilir, məlumatlara giriş bu təyin etmələrə görə edilir. Sistemdə hər istifadəçinin çalışdığı şöbə və şəxsin xüsusi şifrə quruluşu var. İstifadəçilərin sistemdəki məlumatları daxil, yeniləmə və ya silmə əməliyyatları izlənərək bunlara aid izlər verilənlər bazasında saxlanır.

Məmur və İşçi personal şəxsi məlumatları əhatəli bir şəkildə saxlanılır və müxtəlif sorğulamalar ilə bu məlumatlara hər an əldə edilir.
Personalın illik icazə haqqlarını avtomatik nizamlayır. Personalın istifadə etdiyi illik, hesabat, bəhanə, evlilik kimi icazələrin verilməsi, geridə qalan icazələrin təqibi həyata keçirilir və müxtəlif icazə sorğulamaları asanlıqla əldə edilir. Personalın pensiya qeyd və təqibi edilərək, pensiya təsdiq sənədi hazırlanır. Şöbələrin, Personalın fərdi fayllarının olduğu “Fayl Otağı” ndan kəslərə aid fayl istəklərini edə bilmə funksiyası təmin edilir və arxiv istəkləri qeyd altına alınır. Bölmələr arasındakı sənəd axışının təqibi elektron mühitdə həyata keçirilir. İstifadəçilərin səlahiyyətli olduqları bölmələrə aid sənədləri təqiblərinə uyğun təmin edilir.

Personal təyinat modulu ilə təyin etməsi ediləcək personalları, statusları nəzərə alınmaqla qanunvericilik gərəyi ediləcək təyinatlarına aid əməliyyatların edilməsi təmin edilir. Personalın təyin ediləcəyi heyətə bağlı təyinat tələbi, bu tələbə bağlı əlaqədar orqanların (heyət, personal, sicil, qanunvericilik, gizli sicil) təsdiqinin alınması və personalın təyinat edilməsi kimi əməliyyatlar qeyd altına alınır və istifadəçinin səlahiyyəti daxilində sorğulanır. Sicil faylındakı məlumatlardan hərəkətlə bölmə-unvan-sinif bazasındakı hər cür hərəkətlərinin reallaşdırılması təqibi, qeydi edilərək əlaqədar hesabat və formaları yaradılmışdır.

Heyət modulu, Qurum bünyəsindəki kadrların heyət dəftəri bacarığı ilə təqib edildiyi, Endirmə-Təsis, Ləğv-tanıma əməliyyatlarının reallaşması üçün lazımlı əməliyyatların edildiyi, hesabata alındığı moduldur. Ayrıca açıqdan təyinat, əməliyyatlarına bağlı lazımlı hesabat və yazışma nümunələri hazırlanmaqdadır. Işləyiş, kadrların qanunvericilik gərəyi olması lazımlı xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla heyət dəftərinə yazılması, sonrasında bu heyətləri işğal edən personalın ilk olaraq başlanğıcda müqayisə, Təyinat -Qalxma əməliyyatları istiqamətindən ibarət heyət hərəkətlərinin həyata keçirilməsi, edilən hər emal və Dəftərdəki son vəziyyətə bağlı hesabatların alınması şəklindədir.

• Heyət Təklifi
• Heyət Ötürmə Əməliyyatları (Enmə, Təsis)
• Heyət Ləğv-tanıma Əməliyyatları

Təyin edəcəyimiz personalın təyinatlanacağı heyətə bağlı məlumatlarının girilərək ediləcək təyinatla əlaqədar təyinat tələbinin edildiyi və bu təyin olunmalarıla bağlı əlaqədar orqanların razılığını almaq üzrə (heyət, personal Sicil, Qanunvericilik, Gizli Sicil) xəbərdar edildiyi ekrandır.

Davamlılıq Modulu ilə, təşkilat bünyəsində olan personalın hər birinə davamlılıq kartı açmaq şərtiylə davamlılıq məlumatlarının bu kartlarda tutulduğu, 657DMK’nun 64,65,66,67,68 A, 68B, 37’inci maddələri və 5434 saylı qanunun əlavə 18. Maddəsinə uyğun olaraq Addım və dərəcə Qalxmalarının edilməsi təmin edilər.

Təyin olunan tarixlər arasında əlaqədar qanun maddəsi üzrə personal təsbit edərək toplu və ya tək-tək qalxma əməliyyatlarının edilməsini təmin edən güclü bir quruluşa malikdir. Ayrıca edilən qalxma əməliyyatları personalın davamlılıq kartına, personal sicil faylına və Xidmət Sənədinə avtomatik olaraq işlənərək inteqrasiya təmin edilər. Personal məlumatının aktuallığı yüksək səviyyədə qorunmuş olar. 657 DMK 36.Maddəsinə uyğun olaraq Xidmət qiymətləndirmə əməliyyatlarının edilməsi və təsdiqlərin alınmasına dair hesablanması və yazışmalar avtomatik olaraq həyata keçirilir.

Gizli Sicil Modulu ilə 657 DMK uyğun olaraq personala verilən sicil qeyd məlumatlarının yazılması sorğulanması və bunun nəticəsində müsbət və ya mənfi sicil sahə, personalın xüsusiyyət və hal olaraq təyin olunması, özü 37Md. Gərəyi müsbət sicil ötəri qalxma etməsi lazım olan personalın təsbiti əlaqədar şöbələrə bu mövzuda məlumat verilməsi əməliyyatları həyata keçirilir. Qısaca sicil qeydlərinin qeyd və təqibi, müsbət və mənfi sicil təqibi əməliyyatları ilə mal bildiriş qeyd və təqibi, bu modulda təsirli bir şəkildə istifadə edilməkdədir.

Qanunvericilik modulu ilə 657 DMK’nun İntizam Və vəzifədən uzaqlaşdırma başlıqlı hissədə 125-145 arasında iştirak edən maddələrə və Məmurların Mühakimə olunmasına dair … saylı Qanuna istinadən edilən Ədliyyə və inzibati istintaqlar daxilində, iştirak edən mərhələlərə, verilən cəzalara bağlı məlumatların yazıldığı və təqiblərinin edildiyi, ayrıca yer dəyişikliyi nəticəsində və ya hər hansı bir səbəblə idarə əleyhinə mühakiməyə müraciət personal və mühakimə etmə müddətinə bağlı məlumatların yazılaraq təqib edilməsi təmin edilər.

Vəzifədə yüksəlmə modulu ilə təşkilata bağlı bütün şöbələrdən boşalan kadrlara bağlı təşkilat içindəki personalın müraciəti, qiymətləndirmə, təhsil, imtahan əməliyyatlarını təqib edərək lazımlı sənədlərin əldə edilməsi təmin edilər. Vəzifədə yüksəlmə üçün müraciət edən personal və təşkilata bağlı şöbələrə aid təməl məlumatlar sistemdən çəkilərək, əlavə bir əməliyyat edilmədən, müraciət və qiymətləndirmə əməliyyatlarına aid qeydlər aparılır və əməliyyatlar təqib edilir.
Büdcə-vəsait modulu ilə büdcə və vəsaitlərlə əlaqədar əməliyyatların təqibi həyata keçirilir. Müvəqqəti vəzifə, daxili ezamiyyə, xaric müvəqqəti vəzifə ezamiyyələrinin tənzimi edilər. Avans ödəniş, avans bağlama kimi əməliyyatların edilməsi təmin edilər.


üst

Akgün Yazılım © 2020