AKGÜN Tədarük İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

tedarikyonetimsistemi

Tədarük İdarəetmə Sistemi; adından da aydın olduğu kimi təşkilat içərisindəki ehtiyacların ilk tələbin edilməsi, tələblərin idarəetmə tərəfindən qiymətləndirilməsi, bazar araşdırması, satınalma və müayinə qəbul əməliyyatlarına qədər çatan; ehtiyaclarınızı əldə edərkən sərf etdiyiniz müddəti başdan sona izləyib idarə edə biləcəyiniz, izləyə biləcəyiniz bir həll olaraq ortaya qoyulmuşdur. İcra edilən bu proseslərdə qanunvericilik olaraq CTQ (Cəmiyyət Tender Qanunu) əsas götürülmüş və bu baxımdan da ictimai təşkilatlarının ehtiyaclarını tam mənası ilə qarşılayır.
Məlumat sistemlərinin ən əhəmiyyətli zəifliklərindən biri proses rəhbərliyindən uzaq sistemlər olmasıdır. Proses rəhbərliyindən uzaq sistemlər isə yalnız manuel olaraq idarə etdiyiniz işlərinizi elektron mühitə daşımanızı təmin etməkdə, işlərinizi elektron mühitdə təqib edə bilməkdən xüsusilə proseslərin içərisindəkilərdən uzaq qalmaqdadır, informasiya toplanması üçün insan əlinə mütləq ehtiyac duyulmaqdadır.
Məhsulumuz; qurumlarımızda ayrı bir sistem olaraq qurula bilir və var olan digər sistemlərlə inteqrasiya edilə biləcək bir quruluşda hazırlanmışdır. Yəni təşkilatlarımız; hal hazırda istifadə etmiş olduqları bir informasiya sistemləri üzərində var olan bir tələb mexanizmini istədikləri təqdirdə TİS’nə inteqrasiya edə biləcəklər.
Və ya var olan bir Stok İdarə modulu satınalma prosesi sonlandırılmış məhsulun göndərmək surətiylə lazımlı inteqrasiyası təmin ediləcək.

TİS; sənəd meydana gətirmədə; MS Office və Open Office məhsulları içərisindəki word sənəd məzmunlarını idarədə çox elastik bir quruluş təqdim edir. Yaradılan şablonlar üzərinə məlumatlar avtomatik olaraq gəlməkdə, biçimsəl tənzimləmələri etmənizə sərhədsiz bir şəkildə icazə verməkdədir.
TİS; tədarük müddət rəhbərliyində eyni zamanda müddət içərisində yaradılan sənədləri arxivləmənizə də köməkçi olacaq bir həlli içərisindədir.

TİS; Bitən proseslərə bağlı yaradılmış sənədlərinizi fayl nizamı içərisində elektron mühitə ötürüb saxlama imkanı təqdim etməkdədir.
Tədarük İdarə Sistemində 4734 saylı Cəmiyyət Tender Qanunu və 4735 saylı Cəmiyyət Tender müqavilələri Qanunu istiqamətində satın alma vahidləri tərəfindən edilən tender, birbaşa təmin, çərçivə razılaşma, fərdi müqavilə, müayinə qəbul əməliyyatlarının bütün mərhələlərini əskiksiz bir şəkildə edə bilmək üçün bütün ekranlar mövcuddur.
Dekabr 2008 tarixi etibarı ilə Rəsmi Gazetdə nəşr olunmuş və pilləli olaraq qüvvəyə girmiş olan 5812 saylı Cəmiyyət Tender Qanunu ilə Cəmiyyət Tender müqavilələri “Qanununda Dəyişiklik Edilməsinə Dair” Qanunun ehtiva etdiyi bütün dəyişikliklər ilə tətbiqi müdiriyyətləridə edilən dəyişiklikləri əhatə edir.
Ayrıca AKGÜN Tədarük İdarəetmə Sistemi, Cəmiyyət Xəstəxanalar Birliyi quruluşuna uyğun çalışmaqdadır. Konsolidə büdcə xüsusiyyətləri də istifadəçilərə də asanlıqlar təqdim edir.

ÜMUMİ XÜSUSİYYƏTLƏR

 


üst

Akgün Yazılım © 2020