AKGÜN Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 09.09.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

Akgün Universitet Avtomatlaşdırma Sistemi; qurumunuzdakı proseslerin informasiya texnologiyaları üzərində yerləşməsini təmin edən bir sistemdir. Yaradılan həllə birlikdə; klassik bir sistem yanaşmasından çox universitetin bütün şöbə və funksiyaları ilə birlikdə tərəfdaş və tərəfdaş uyğunlaşmaları nəzərə alınmaqla inteqrativ bir platforma olaraq təqdim edilir.

AKGÜN ÜNİVERSİTE KAMPÜS OTOMASYONU: Çözüm Platformu

AKGÜN UNİVERSİTET ərazi avtomatlaşdırılması: Həll Platforması

Akgün Universitet Avtomatlaşdırma Sisteminin təməlini və əhatəsini iki əhəmiyyətli yanaşma müəyyən edir:

Quraşdırılmış İş Prosesi Rəhbərliyi: İş proseslərinin əlaqədar bütün şöbələri əhatə edəcək şəkildə bir bütün olaraq ələ alınması, universitet daxilində fayda çıxaracaq şəkildə optimizə edilməsi

Quraşdırılmış məlumat rəhbərliyi: Universitet nəzdində çıxarılan məlumatın əlaqədar bütün şöbələr tərəfindən həm əməliyyat, həm də strateji baxımdan istifadəsi

Tətbiq veb tətbiqi olaraq çalışmaqda; istifadəçilərinin təşkilati bir portal üzərindən girişi masa üstü tətbiqi dadında təqdim edir. Tətbiqin bütün modulları; eyni təşkilati və istifadəçi tərəfindən özəlləşdirilən interfeys üzərindən girişi mümkün edir.

 

uos2

Modullar:

1. Kimlik və Sistem Rəhbərliyi

2. Tələbə İşləri

3. Akademik Məlumat Sistemi

4. Personal Rəhbərlik

5. Kitabxana Rəhbərliyi

6. Yurd və Mənzil

7. Stok təqib, İnventar və Ofis təchizat

8. Məzunlar

9. Mərkəzi İmtahan

10. Portal Rəhbərliyi

11. Core Builder

 

uos3

Kimlik və Sistem Rəhbərliyi

Kimlik və Sistem Rəhbərliyi Modulu üzərindən bütün sistemdəki istinad məlumatlarınızı təyininizə, istifadəçi və giriş səlahiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Bu sayədə universitet daxilində Məlumat Lüğəti yaradılması və ortaq anlayışların istifadə edilməsi təmin edilmiş olar. Bu vəziyyət işlənəcək məlumatların təşkilati analiz müddətində dəyərləndirilməsində əhəmiyyətli qatqılar təmin edir.

Kimlik İdarəetmə Sistemi ilə istifadəçiyə Modul, Rol, Funksiya səviyyələrində avtorizasiya edilə bilir. Eyni zamanda; qurumunuzda var olan digər sistemlərlə inteqrasiya və istifadəçinin hər sistemə eyni kimlik və şifrə ilə girişi təmin edilir. Beləliklə İstifadəçinin rol və səlahiyyətlərini tək nöqtədən idarə imkanı təqdim olunur.

 

Tələbə İşləri

İdarənin təhsil proqramlarının hamısının (əsas litsey, litsey, magistr və sertifikat proqramları) təhsil və inzibati işlərinin elektron mühitdə edilməsi, universitet içərisində idarə, məsləhətçi, tələbə, dərs müəllimi arasında ünsiyyəti təmin edən xüsusiyyətləri ilə təhsil xidmətlərinin aparılmasını təmin edir.

• Sorğu dəstəyi

• Sənəd mübadiləsi

• Tələbə qrupları / klipləri meydana gətirmə

• Elektron şəxsiyyət vəsiqəsi inteqrasiyası

• Mesajlaşma dəstəyi

• İmtahan əməliyyatları

• Hesabat əməliyyatları

Akademik Məlumat Sistemi

Universitet təhsil işçilərinin istifadəsinə istiqamətli hazırlanan ; akademik işlərin aparılacağı moduldur.

o Akademik Təqvim Hazırlanması

o Dərs və İmtahan Proqramlarının hazırlanması

o Magistr Təhsil Əməliyyatları

o Rəhbərlik və Məsləhətçilik Əməliyyatları

o Akademik personalı performans rəhbərliyi

Personal Rəhbərlik

Bütün personal ( məmur, müqaviləli , keçici vəzifəli, və s.) Əməliyyatlarının elektron mühitdə aparılması və idarəsini təmin edir.

o Personal şəxsi əməliyyatları

o Təyin , qalxma , icazə , cəza , əməliyyatları təqibi

o Müvəqqəti vəzifələndirmə əməliyyatları

o Növbə əməliyyatları

o Zaman rəhbərliyi

o Təhsil və yığıncaq rəhbərliyi

o Personal portalı

Stok təqib , İnventar  və Ofis təchizat

Material və hər cür fond , sərf vəsaiti və dəmirbaş alışı iş və əməliyyatlarının təqib edilməkdədir.

o Giriş –  çıxış əməliyyatları

o Borclanma əməliyyatları

o Şöbələr arası dövr əməliyyatları

o Ehtiyac tələb rəhbərliyi

o Təchizatçı / istehsalçı təqib və qiymət analizi

o Kritik səviyyə təqibi

 

Kitabxana

Fiziki və e- Kitabxana rəhbərliyi əməliyyatları həyata keçirilir.

o Təşkilat daxili və xarici üzvlük sistemi

o Katoloqlama

o Abonemet

o MARC standart dəstəyi

o Barkod dəstəyi

o kartlı giriş-çıxış nəzarət dəstəyi

o Mənbə axtarış

Yurd və Mənzil

Universitet bünyəsində olan yurd və mənzillə bağlı məlumatlarla, yurd və mənzillərdəkiı sığınacaq şagird və / və ya alimlərə aid məlumatların qeyd və təqibi edilir.

o Yurd / mənzil bina təqibi

o Tələbə səhiyyə / davranış məlumatları təqibi

o Otel tətbiqi dəstəyi

o Cari hesab təqibi

o Kartlı giriş / çıxış təqibi dəstəyi

 

zunlar

Məzunu və ya məzun namizədlərin istiqamətli iş və əməliyyatları aparılır.

o CV hazırlama

o Mesajlaşma

o Firma üzvlükləri

o İş elan duyuru nəşr və təqibi

 

rkəzi İmtahan

Imtahanlara aid sual banklarının yaradıldığı və mərkəzi imtahanların etibarlı bir şəkildə edilməsi təmin edilməkdədir.

o Sual hovuzu meydana gətirmə

o Optik forma və cihaz inteqrasiyası

o İmtahan girişlərinə biometrik sistem inteqrasiyası

 

Portal Rəhbərliyi

Universitet və bağlı fakültələrin veb səhifəsi interfeyslərinin dinamik bir platforma üzərində hazırlanması və avtomatlaşdırma sistemi ilə inteqrasiyanın təmin sistemdir. Yaradılan quruluşda portal platforması üzərində hər web səyfə və məzmun rəhbərliyinin ediləcəyi hər universitet bir akademik və ya inzibati şöbənin idarəçisinə lazımlı təyinatları ilə birlikdə universitetin veb səhifəsi təşkilati bir bütünlük içərisində surətlənir.Digər modulları edilən inteqrasiya ilə də akademik və inzibati sistem içərisində ibarət olan və nəşr olunacaq məlumatlar bərabər zamanlı olaraq web səhifəsində dərc olunur.

 

Core Builder

Qərar vermə mərhələsində , tək doğrunun və ya tək səhvin olmadığı və bunların müəyyən bir vacibliyinə görə sıralandıqları , xəstə – həkim əlaqəsində tez qarşılaşılan bir vəziyyətdir. Belə vəziyyətlərdə həkimlərin səbəb -nəticə əlaqəsi quraraq qərar vermə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində ” Clinically Oriented Reasoning Exam ” ( CORE ) geniş istifadə olunur. CORE’un bu qabiliyyəti inkişaf etdirərkən öyrənmə qatqısının da olduğu şübhəsizdir. Klassik formuyla çətin reallaşdırılan bu imtahanın asan tətbiq oluna bilər hala gətirilməsi məqsədilə hazırlanan məhsulumuzu araşdırmaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın ..

 

Problem həll etmə , fikir və ya qərar vermə kimi dəyişik şəkillərdə ifadə edilməkdə olan və hər dəfə qısa müddət ərzində və əldə olan məlumatların məhdud dəstəyi ilə fikir verərək kliniki bir problemi həll etmə , bir həkim üçün ən əhəmiyyətli qabiliyyətlərdən biridir. Bu mövzuda edilən araşdırmalar göstərməkdədir ki üzərində aydın və asanlıqla tətbiq oluna bilər bir fikir vermə modeli hələ inkişaf etməyib. Son zamanlarda problemə söykənən təhsil modellərinə olan marağın artmasının təməlində yatan ən əhəmiyyətli səbəb, problem həll etmə qabiliyyətinin, tibb təhsilinin başlanğıcından etibarən verilməsi lazım olduğu mövzusundan ibarət anlayışdır. Yenə edilən araşdırmalar göstərir ki, təcrübəli həkimlərlə təcrübəsiz həkimlərin klinika fikir vermə müddətləri və məqsədəuyğun qərar alma bacarıqları fərqliliklər göstərir .

 

Tibb təhsili ilə maraqlananların , klinik fikir vermə və problem həll etmə prosesinin nəzəri və praktik quruluşu haqqında kifayət qədər məlumat sahibi olmaları və təhsil -tədris proqramlarını bu paraleldə inkişaf etdirmələri lazımdır. Ən yaxşı öyrənmənin gerçək şərtlərə ən yaxın təhsil-tədris mühitində reallaşdığı və ən yaxşı ölçmə- qiymətləndirmənin də gerçək şərtlərə ən uyğun imtahan üsulları ilə reallaşdırılması düşünülür.

 


üst

Akgün Yazılım © 2020