Beynəlxalq Miqyaslı Metodologiya və Standartlara Uyğunluğumuz CMMI Level 3 Yoxlamasından Bir Kərə Daha Uğurla Keçdi…
Yayınlanma Tarihi: 23.03.2016 | Son yeniləmə tarixi: 16.02.2018

 

 

2013-cü ildən etibarən CMMI Level 3 təsdiqli şirkəti olaraq, sistem, proqram təminatı, avadanlıq, satınalma və inteqrasiya sistemləri daxil olmaqla bütün dizayn və inkişaf sahələri üçün CMMI Modelini tətbiq edən AKGÜN; 22 – 27 Fevral 2016 və il arasında aparılan yenidən qiymətləndirmə və yoxlama nəticəsində, CMMI Level 3 proses təkamülünü davam etdirdiyini bir daha müstəqil təşkilatlara gğstərdi. 

Davam etdirmiş olduğu bu müvəffəqiyyətlə Türk proqram şirkətlərinin də qlobal əsasda rəqabət edə biləcəyini göstərən AKGÜN Proqramı; beynəlxalq sahədə özünün sektor fəaliyyətlərini təmsil edə biləcək yeganə şirkət olmağından qürur duyur.

Standartlaşmanıı qurulduğu gündən bəri davamlı müvəffəqiyyətinin əvəzsiz bir hissəsi olaraq görən AKGÜN;

Böyük layihələri effektiv idarə etmək,

Beynəlxalq arenada iş imkanları əldə etmək,

Məhsulun / məhsulun komponentlərinin / xidmətlərinin keyfiyyətinin təmin edilməsi,

Davamlı inkişaf təmin etmək,

Müştəri məmnuniyyətini artırmaq,

Müştəri və son istifadəçi ehtiyaclarını ödəmək üçün ucuz qiymətə keyfiyyətli məhsul və xidmət inkişafı fəaliyyətlərinə yönəldilmişdir.

Sistem, proqram, avadanlıq, satınalma və inteqrasiya sistemləri daxil olmaqla bütün dizayn və inkişaf fənləri üçün CMMI Level 3 inkişaf səviyyəsini bir dəfə daha sübut etdi ki, bu da müəssisənin gücünü və  peşəkarlığını nümayiş etdirir. Performans nəticələrinə xərc, planlaşdırma, məhsuldarlıq, keyfiyyət, müştəri məmnuniyyəti, investisiya gəlirləri parametrlərinə görə kategoriyalara ayırdığı sektordakı ən geniş ölçülü dəyərləndirməni, Bütün texniki qruplar və müvafiq dəstək bölmələri ilə uğurla başa çatdıran AKGÜN, başda səhiyyə sektoru olmaqla bütün sektorlarda öz səlahiyyətlərini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməyə, yeni nailiyyətlər və təşəbbüslərə imza atmağa davam edir.

1986-ci ildən etibarən SƏHİYYƏ SEKTORUNDA LİDER KÜRSÜSÜNÜ QORUYAN AKGÜN, beynəlxalq sahədə ən geniş yayılmış və seçilən proqram  inkişaf etdirmə standartı CMMI modeline görə 3. inkişaf səviyyəsində idari bir firma olduğunu da beynəlxalq səviyyədəe etibarlı olan CMMI sertifikatını alarak təkrar sübut etdi və sektordakı ən yüksək standartlara sahip olduğunu göstərdi.

YENİLİKLƏRİN FİRMASI: AKGÜN YAZILIM

AKGÜN Grup; bu günə qədər bir çox yeniliklərə imza atan layihələrlə gündəmə gələrək, Türkiyənin və sektorunun qürur mənbəyi olmağa davam edir…

  • Səhiyyə Sektorunda İlk və Tək AKGÜN’ə CMMI Level 3 Sertifikatı,
  • Türkiyə Səhiyyə Sektorunda; 200-dən Çox Xəstəxanaya Təqdim Etdiyi Məhsullarla Ən Geniş Yayılmış Müştəri Portfelinə Sahib Tək Səhiyyə İnformasiya Firması,
  • Türkiyədə İlk; AKGÜN Ağciyer Görüntülərində Komputer Dəstəkli Diaqnoz Sistemi,
  • Türkiyədə İlk; Mamografi Görüntülərində Komputer Dəstəkli Diaqnoz Sistemi,
  • AKGÜNdən Sektorunda Bir İlk Daha: T. C. Elm, Sənaye və Texnologiya Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənmiş AR-GE Mərkəzi Sertifikatı,
  • Türkiyənin Ən Böyük Teletibb Layihəsi AKGÜN ilə Hədəflərinə Çatdı; Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən başladılan Teletibb Layihəsinin ikinci mərhələsində AKGÜN Teletibb Sisteminin Türkiyədəki memarına çevrildi.
  • Türkiyədə İlk Yerli PACS (Picture ArchivingandCommunicationSystem) İstehsalı…

Müstəqil Auditorlar, AKGÜN Yazılım’ın CMMI modelinin tələblərinə tam uyğunlaşmasının yanında lahiyə rəhbərliyinə yönəlmiş güclü təşkilatlılığı, güclü daxili ünsiyyət, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi fəaliyyətinə dəstək, iştirakçı və paylaşma qrupu, yenilikçilik, idari şirkət olması: hər şey prosesdən asılıdır, müəyyən vəzifələr, heyətin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər verməsini təşviq edilməsitəlimlərə əhəmiyyət verilməsi, analiz, dizayn, test və Kod nəzarət mərhələlərində vasitənin dəstəklənməsi, sənədlərin idarə edilməsi, təlimlərin, keyfiyyət sisteminin alət dəstəyi ilə icrası və prosesinin həyata keçirilməsinin hər mərhələsində avtomatlaşdırma üçün verilən əhəmiyyəti baxımından təşkilatın olaraq güclü olduğunu vurğuladılar.

GRUBUNUN FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ VƏ TƏCRÜBƏSİ; ÜMUMİLİKDƏ 400-dən İctimai Təçkilat və Quruluşlarda 100% yerli məhsullar təqdim edən AKGÜN;

İş prosesinin idarə edilməsi

İdarəetmə təcrübələri

Tibbi təcrübələr

Maliyyə proqramları

Mobil proqramlar

Qərarların dəstəklənməsi sistemi

Web Texnologiyaları

Görüntüləmə/Görüntü İşləmə

Sübutlara əsaslanan tibb tətbiqləri

Mekatronik Texnologiyalar

Cihaz İnteqrasiyaları

Sistem  İnteqrasiyaları

Bulut Texnologiyaları

İş Davamlılığı  Tətbiqləri

Təcrübə sahələrində tədqiqat, inkişaf, istehsal, inteqrasiya, təlim, quraşdırma, xidmət və dəstək fəaliyyətlərini həyata keçirməkdədir.

AKGÜN ayrıca, korporativ idarəetmənin səmərəliliyinin davamlılığını nümayiş etdirən milli və beynəlxalq sahədə keçərli TS ISO/IEC 27001 İnformasiya Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi, TS 13298 Elektron sənəd idarəetmə standartlarına uyğunluq, ISO 13485 Tibbi Cihazlar Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi, CE Markalama və digər ISO, OHSAS sertifikatlarına və akreditasiyalarına sahibtir. AKGÜN, fəaliyyət göstərdiyi sahələrdəi HL7 Health Level 7, DICOM (Digital Imagingand Communications in Medicine) Standartlarına, HIMSS (Healthcare Information and Management SystemsSociety – Səhiyyə Məlumat və İdarəetmə Sistemləri Cəmiyyəti) Rəqəmsal Xətəxana EMRAM Modelinə uyğun olub IHE  (Integratingthe Healthcare Enterprise) İnteqrasiya testləri müvəffəqiyyət sertifikatlarına da sahibdir.

CMMI HAQQINDA

CMMI modelində təsbit edilmiş 22 proses sahəsinin 18-i üçün təyin edilmiş məqsəd və praktikaya əməl edən təşkilatlar  3-cü İnkişaf Səviyəsinə çatmış olarak dəyərləndirilir. CMMI sertifikatı dünya standartlarında müəyyən olunan inkişaf səviyyələri üzərindən həyata  keçirilir.

 

 

 

 


üst

Akgün Yazılım © 2020