Siyasətimiz
Yayınlanma Tarihi: 22.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

politikaSiyasət sözü köhnə Yunan mənşəlidir. Söz məna etibarilə, “bir işi güdmək” deməkdir. Türkc’ ədəbiyyatda “siyasət” qarşılığı olaraq istifadə olunan siyasət, daha çox ictimai idarə sahəsində iştirak etmiş və “xalqa aid bir işi güdərək, müəyyən yol və adətə görə icra” mənasında istifadə edilmişdir. Siyasət anlayışı lüğətdə “bu günki və gələcək qərarlara istiqamət verə bilmək üçün bir çox alternativ arasından seçilən müəyyən bir yol və ya davranış tərzi” və ya “ümumi məqsədlər və qəbul edilə bilən üsulları əhatə edən uzun davamlı ümumi bir plan” şəklində təyin olunmaqdadır. Bu məlumat çərçivəsində, təşkilatımız  ilə əlaqədar Korporativ şəxsiyyətimizi paralel olaraq,

•Firmamız, sürətli inkişaf edən texnologiyanın paralelində düşəcək yeni proqramları yazmada və satmadan qabaqcıl firma olacaq.
• Rəqiblərimizin sonradan çata biləcəyi layihələri əvvəldən inkişaf etdirmək və yerləşdirmək əsas siyasətimizdir. Satış sonrası müştərilərimizə ən yaxşı xidmət və proqram tam zamanında, nizamlı və davamlı olaraq verməyi, Müştərinin sonsuz məmnuniyyətini məqsəd hesab edərək; xidmət və yazılımımızın planlı, xüsusiyyətli və davamlı inkişaf edən bir qrup ilə ən iqtisadi şəkildə verilməsini təmin etməyi,
• Bütün işçilərinə və əlaqədar tərəflərə, lazımlı məlumatlandırma və təhsillər köməyiylə özlərinin, digər işçilərin və ziyarətçilərin sağlamlıq və təhlükəsizliklərini təhlükəyə atmamaq əsas vəzifə olaraq mənimsətmək,
• Bütün fəaliyyətləri daxilində ola biləcək təhlükəli vəziyyət və davranışlar ilə əlaqədar risk qiymətləndirmələrini sistematik bir şəkildə edərək tədbirə mədəniyyətini yerləşdirməyi,
• Fəaliyyətlərimizi maraqlandıran bütün yerli və milli qanun və tənzimləyicilərə tabe olmağı öhdələrinə veririk

Davamlı müvəffəqiyyəti əldə etmək və inkişafın önündəki bütün maneələri ortadan qaldırmaq üçün insan qaynaqları sisteminin və proseslərinin davamlı nəzərdən keçirilməsi, revize edilməsi və bu sahədəki bütün inkişafların təqib edilməsi lazımdır. Müəssisə rəhbərliyi sahəsində siyasət, “idarəçilərə qərar vermələrinə rəhbərlik edən bir qanun və ya qanunlar serialı” mənasını verər. Bu prinsiplər, idarəçilərə alacaqları qərarlarda və edəcəkləri fəaliyyətlərdə yol göstərər, müəyyən məqsədlərə nail olmaq üçün ümumi bir plan meydana gətirər. Edilən təyin etmələr istiqamətində Var olan Korporativ Şəxsiyyətimizi daha da gücləndirmək və Edilən iş və əməliyyatları sistematik hala gətirmək üzrə meydana gətirdiyimiz siyasətimizi;

Məlumat Təhlükəsizliyi Siyasəti
OHSAS 18001
ISO 9001
Portfel İdarə Siyasəti
Layihə İdarə Siyasəti
Korporativ Təhsil Siyasəti
Proses Rəhbərliyi Siyasəti
Test Siyasəti
Ölçülmə və Analiz Siyasəti
Risk İdarəetmə Siyasəti
Məhsul İnteqrasiyası Siyasəti

üst

Akgün Yazılım © 2019