T. Ç Səhiyyə Nazirliyinin Elektron Sənəd idarə olunmasında və E-İmza ‘ya keçişini AKGÜN təmin etdi
Yayınlanma Tarihi: 23.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 15.11.2013

Geniş məhsul diapozonuyla məhsul müxtəlifliyini ön plana çıxaran AKGÜN, Səhiyyə Nazirliyinin Elektron sənəd İdarə Sisteminə və E-İmza ‘ya keçişini təmin etdi.

Elektron sənəd İdarəetmə Sistemi, sənədlərin müəyyən sistemə görə idarə olunması və arxivlənməsi mövzularını əhatə edir. Gərək təşkilatların keyfiyyət siyasəti və hədəfləri, istərsə də kompleks texniki sənədlər, təşkilat içərisində olduqca sıx bir kağız və sənəd tıxacı yaradır. Bu sıx tıxacın içərisində, sənədin məzmunu, etibarlılığı, revizyonu ilə əlaqədar aktual vəziyyət nəzərdən qaçmaqda və səhvlərə gətirib çıxarmaqdadır. Bu cür səhvləri ortadan qaldırmaq məqsədi ilə inkişaf etdirilən ESİS sistemi, bütün sənəd rəhbərliyini kompüter mühitinə daşıyaraq sənəd imkanlarını zəmanət altına almanızı təmin etməkdədir.

Bu əhatədə, Türkiyədəki onlarla elektron sənəd rəhbərlik sisteminə sahib firma arasından TC Səhiyyə Nazirliyi Elektron Sənəd İdarə Sisteminə keçidi AKGÜN məhsuluyla təmin etmişdir. Yenə bu məhsul, T. Ç Səhiyyə Nazirliyi xaricində onlarla təşkilatda istifadə edilməkdədir.


üst

Akgün Yazılım © 2020