• AKGÜN Üniversite Otomasyon Sistemi

  Akgün Üniversite Otomasyon Sistemi; kurumunuzdaki süreçlerinizin bilgi teknolojileri üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir sistemdir. Oluşturulan çözümle birlikte; klasik bir sistem yaklaşımından ziyade üniversitenin bütün birim ve fonksiyonları ile birlikte paydaşlarını...

 • AKGÜN Hastane Bilgi Sistemleri

  HBS, (Hastane Bilgi Sistemleri) Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki; idari mali, tıbbi bilgilerin elektronik ortamda güvenilir doğru şekilde depolanması, verilerin güvenliğinin ve mahremiyetinin sağlanması, gerektiğinde elektronik ortamdaki bu verilere ulaşılıp...

 • Belediye Bilgi Sistemi

  İçinde bulunduğumuz Bilgi ve İletişim çağının Dünyada ve Avrupadaki etkileri ülkemizde de hissedilmekte olup bu değişim ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilmektedir. Çağdaş uygarlığın bir gereği olarak...

 • AKGÜN Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS)

  PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi) tıbbi görüntülerin elektronik ortamda depolanması, okunması, dağıtımı ve elektronik ortamda sunumu için kullanılan tüm yazılım ve donanım birimlerinin ortak adı olarak son yıllarda...

 • AkPACS 3D Uygulamaları

  2B görüntüler imaj proses işlemi ile işlenerek 3 boyutlu görüntüler elde edilebilmekte, elde edilen 3 boyutlu görüntüler üzerinde kesme ve çıkarma işlemleri ile istenmeyen organ ve dokular görüntü kapsamında...

 • AKGÜN Radyoloji Bilgi Sistemi

  Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) diğer projelerden bağımsız olarak üretilmiş başlı başına çalışabilen, kullanılabilen, satın alınabilen bir web projesidir. Hastanelerin/kliniklerin radyoloji birimlerinde ihtiyaç duyulan işlemler için geliştirilmiştir. Farklı çalışan tiplerine...

 • AKGÜN Merkezi Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar ve Hastaneler, WEB tabanlı Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tetkik istemlerini internet üzerinden yapıp barkod basabilirsiniz. Yaptıkları isteklerin hangi aşamada olduğunu takip edip...

 • AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi

  Hizmet vermekte olduğunuz hastalarınızın veya müşterilerinizin hayatlarını kolaylaştırmak adına bir fırsat; AKGÜN Online Laboratuvar Bilgi Sistemi, AKGÜN YAZILIM Bünyesinde çalışan hastanelerde veya özel/kamu kurumların bünyesinde hastalara/diğer ilgili ürün ve...

 • AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi

  AKGÜN Laboratuvar Bilgi Sistemi, Sağlık sektöründe hastaya doktor tarafından istenen testleri ve uygulama alanındaki diğer sektör kapsamında yetkililer tarafından istenen testleri barkod basımından itibaren kayda alan, Numune Kabulü varsa...

12345...>

ÜST

Akgün Yazılım © 2019