AKGÜN Qan Alma Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

kanalmasistemi

Qan Alma İnformasiya Sistemi Təcili və ya Yatan xəstələrdən qan alışlarından, qan alış zamanı, hansı personal tərəfindən alındığını qeyd altına alınan və ayrıca qan alma şöbələrində xəstələrin barkod sırasına görə çağrılmasını təmin edən sistemdir. Sistemin 2 fərqli şəkildə tətbiqi mövcuddur;

1. Xəstəxana Qan alma şöbələrinə nümunə alış sırasını, zamanı və personalı qeyd altına alan sistem.
2. Poliklinikalarda istifadə edilməklə əl barkod oxucuları ilə yatan xəstələrdən alınan nümunələrin zaman və nümunə alışını yetirən personalı qeyd altına alan sistem.
Hər iki sistemdə XMİS ilə inteqrə olaraq çalışır.

Bu sistemlərin Təşkilata gətirdiyi üstünlüklər;

  • Xəstəxana qan alma vahiddən xəstələrin sırası avtomatik olaraq XMİS-dən oxunmaqda və sıranın tibb bacıları tərəfindən idarə olunması qarışıqlığı önlənir.
  • XMİS İnteqrasiya sayəsində alınan qan zamanları, personalla əlaqəli olaraq uyğunlaşdırıla bilir.
  • İş gücünü yüngülləşdirir və zaman itkisini önləyir.
  • Qan alış əsnasında keçən müddət, sırada gözləmə müddəti kimi məlumatların qeyd altına alınması, personalın performans qiymətləndirilməsini təmin edir.

üst

Akgün Yazılım © 2018