20 Eylül 2020 - Pazar


Modern sağlık hizmetleri hızla ilerlemekte, geçmişe oranla çok daha fazla hastalığa çare bulunmaktadır. Yeni teknolojiler, tedavi yöntemlerine benzersiz yenilikler getirmektedir. Geniş bant internet ve mobil iletişim teknolojileri, giyilebilir elektronik, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve robotlar gibi yeni teknolojiler sayesinde sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Yapay Zekâ, karar destek sistemlerinden önleyici sağlık ve bilgisayar destekli tanı çözümlerine kadar sağlık sektörü içerisinde pek çok alanda kullanılmaktadır.
 
Yapay Zekâ Teknolojisinin Kullanım Alanları:
Yapay Zekânın Sağlıkta İdari Amaçla Kullanımı
 • Genel Sağlık Yönetimi,
 • Dokümantasyon Yönetimi,
 • Hastane Kapasitesinin Verimli Kullanımı,
 • Hataların Azaltılması,
 • Uzaktan Önleyici ve Tamamlayıcı Sağlık Hizmetleri (Sanal Hemşire/Tele Sağlık),
 • Maliyet ve Kalite Yönetimi.
 
Yapay Zekânın Klinik Amaçlarla Kullanımı:
 • Kamu Sağlığı Yönetimi/Önleyici Sağlık Hizmetleri (Population Health Management),
 • Erken Tanı ve Acil Müdahale,
 • Tanılama,
 • Görüntüleme Analiz Araçları,
 • Test Sonuçları Takibi ve Erken Müdahale,
 • Tedavi,
 • Yapay Zekâ Destekli Robotik Ameliyat,
 • Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi,
 • İlaç Tedavisi Takibi ve İlaç Geliştirme,
 • Kişiye Özel Tedavi,
 • Tedavi Sonrası Klinik Karar Desteği,
 • Ömrünün Son Evresindeki Hastaya Bakım.
 
Türkiye’de de teknoloji kullanımı açısından en ileri seviyedeki sektörlerden biri sağlık sektörüdür. 2000’li yılların ortalarından bu yana sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, hastane otomasyonundan kamu sağlığının izlenmesine kadar pek çok alanda yapay zekâ uygulamaları kullanılmakta, çok sayıda özel ve kamuya ait hastanede cerrahi robotlar dahil olmak üzere ileri teknoloji çözümleri bulunmaktadır. Yerli sağlık teknoloji şirketleri de pazarda yer almaya başlamıştır. AKGÜN bu konuda liderliği göğüsleyen firmadır.
 
Bilişim Sektöründe İlkleri Gerçekleştiren AKGÜN, Yapay Zekâ Uygulamalarıyla Geleceğe Yön Veriyor…
AKGÜN, yapay zekâ teknolojisi kullanarak üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde birçok bilimsel bir çalışmaya yapmıştır. Bu kapsamda geliştirdiği erken teşhis ve önleyici sağlık ürünleri ile birçok ilke imza atmıştır. İleri sağlık teknolojileri geliştirdiği akıllı sağlık uygulamaları ile ulusal ve uluslararası arenada hizmet vermektedir.

Dijitalleşme çalışmalarına hızla devam eden AKGÜN, mevcut iş portföyünü yeni projelerle ve uluslararası işbirlikleri ile büyütmeye, yeni teknolojilerin kazanılması ile özgün ürünlerini geliştirme yolunda yatırımlarına devam etmektedir. Ar-Ge Merkezi bünyesinde hali hazırda ürün geliştirme, araştırma ve teknoloji geliştirme, süreç yeniliği, organizasyonel yenilik ve kavram çalışmaları olmak üzere geniş çeşitlilikte çok sayıda proje yürütmektedir.
 
Logolara tıklayarak ürünlerimize ulaşabilirsiniz...