Hasta ve cihaz verilerini tek bir veri havuzunda depolayarak sağlık profesyonellerinin kullanımına sunar.
 
AKGÜN iVital Yoğun Bakım Otomasyon Sistemi;
Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), durumu kritik hastaların bulunduğu, karmaşık süreçli, yüksek maliyetli, uzmanlık gerektiren birimlerdir. Bu birimlerde yapılan uygulama ve tedaviler, çevre üniteler ve sistemlerden gelen yüksek hacimli verilere göre şekillenmektedir.
 
AKGÜN iVital Sağlık Bilgileri İletişim Platformu ile yoğun bakım ünitelerindeki çeşitli cihazlar tarafından üretilen fizyolojik verilerin tek bir veri havuzunda depolanması, belli kriterlere göre görselleştirilmesi, sorumlu doktorlar ve/veya hemşireler tarafından anlık olarak incelenmesi ve hasta vital bulgulara dayalı çeşitli skor hesaplamaların yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, depolanan veriler üzerinde belirlenen süreler ile hastanın vital veri trendlerinin hesaplanması, daha önce tanımlanmış kriterler esasında sorumlu doktor ve hemşirelere erken alarm ve uyarıların iletilmesi sağlanmaktadır.
 
AKGÜN iVital Ürünümüz ile Tedavi Süreçlerinde Deneyimler
Yoğun Bakım Süreçlerinin Dijitalleşmesi
 • Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların verileri için hasta başına gitmeden anlık erişim ve takibin yapılabilmesi,
 • Gruplandırılmış veri gösterimi: hasta vital bulgularının solunum, dolaşım, akciğer, nöroloji, EKG, vantilatör gibi alanlardan takibi ve gruplandırılması,
 • Hastaya çalışılan laboratuvar sonuçlarının takibi, hastanın kan gazı sonuçlarının takibi ve bunlara göre alarmların oluşturulması,
 • Entegre edilebilecek infuzor ve perfuzor verilerinin gösterimi, verilerin anlık olarak takip edilebilmesi, sıvı giriş çıkışlarının takip edilebilmesi,
 • Hasta yatağına bağlı cihazlardan gelen verilerin takibi, anlık grafiksel verilerin takibi, hastaya oluşturulan özel dashboard ile önemli bulgularının ve hasta skor bilgilerinin takibi gibi aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi,
 • Yapılan araştırmalar ile ortaya çıkan grafiksel takipler, çeşitli seçeneklerdeki veri takibi, verilerin grafiksel ve data liste şeklinde gösterimi, grafiklerde referans aralıkları kontrolü, farklı verilerin farklı formatlarda gösterimi, belirli zaman aralıklarında ve istenilen zamanda gösteriminin sağlanması,
 • Yoğun Bakım ünitesinde yatan hastaların merkezi bir hasta yönetim ekranı üzerinden takip edilebilmesi,
 • APACHE II, SAPS II, SOFA gibi skor hesaplamaları: cihazlardan gelen verilere göre skor hesaplanması, hesaplanan skorların karşılaştırılması ve detaylı incelenmesi, minimum veri ile maksimum sonuç alınması çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Yoğun bakımda yatan hastalara ait olan ve hasta başına gitmeden, hasta bazında üretilen alarm veya uyarıların tek bir ekrandan izlenmesi ve takip edilebilmesi,
 • Hastalara ait alarmların iletilmesi, yönetilmesi ve eskalasyon kurallarının tanımlanabilmesi,
 • Yoğun bakım ünitelerindeki hasta verilerine ve ortaya çıkan alarm ve uyarılara mobil ve web ortamından erişilebilmesi,
 • Hastaya ait alarm ve uyarıların SMS ile gönderilmesi.
 
AKGÜN iVital Uluslararası Standartlara Uyum ve Entegrasyonları
AKGÜN iVital kapsamında kullanılan sağlık bilgileri iletişim platformu, uluslararası sağlık alanındaki standartlara uygun olup geniş ve zengin entegrasyon ortamı ve olanağı sağlamaktadır. Birlikte çalışabilirlik ve sağlık bilgi paylaşım standardı olan HL7 (Health Level 7) ve IHE (Integrating Healthcare Enterprise) ile tam uyumludur. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi, Radyoloji ve Yoğun Bakım Cihazları ile IHE profilleri kapsamında ve HL7 mesajlarına uygun olarak entegrasyonlar sağlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaç durumlarında veri paylaşımlarında web servis entegrasyonlarını desteklemektedir.
Hastaya ait vital bulguların diğer dış sistemler ile paylaşımında web servis entegrasyonlarını desteklemektedir.
 
Sistemin Teknik Özelliklerinden;
 • Bağımsız kullanıcı yönetim ve erişim yapısına sahiptir.
 • Tarayıcı bağımsızdır
 • Waveform ve fiziksel veri gösterimini desteklemektedir
 
 

Ürünler