AKGÜN Web HBYS; sağlık hizmet sunucularının çağdaş sağlık hizmetlerini en iyi, en etkin ve bütünleşik bilgi teknolojileri altyapısını kullanarak sağlayabilmeleri amacı ile geliştirilmiş bir Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Platformudur.
 
Kurumların mali ve idari işlerini düzen ve kontrol altında yapabilmesi, gelir ve giderlerini izleyebilmesi, kaçaklarının önlenmesi ve kaynaklarının doğru ve etkin yönetilmesi için tasarlanmıştır. Sağlık kurum yöneticilerine stratejik karar desteğinin sağlanması AKGÜN HBYS’nin en önemli hedeflerindendir.
 
Modern sistem mimarisi ile kolay yönetilebilir, parametrik, esnek ve birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahip olup, sağlık sektörünün değişen dinamik ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve geniş altyapı alternatiflerini destekleyebilmektedir.
 
AKGÜN Web  HBYS hem istemci hem de sunucu tarafında işletim sisteminden bağımsız olarak çalışabilmektedir. Endüstri standardı tüm ilişkisel veri tabanı ve uygulama sunucuları üzerinde çalışabilmektedir.
 
Teknik bazı özellikleri şunlardır;
 • Tarayıcı bağımsız (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera vb.)
 • Çoklu dil desteği
 • Çoklu para birim desteği
 • Ölçeklenebilir çoklu kurum desteği. Aynı veri tabanı ile birden fazla hastaneyi tek bir yerden yönetebilme
 • Kullanıcı dostu grafik ara yüzü
 • Parametrik, esnek ve kolay uyarlanabilir yapı
 • Çok katmanlı mimari desteği
 • İstemci işletim sistemi bağımsızlığı
 • İstemcide ek uygulama yükleme gerektirmeden çalışabilme
 • Tüm standart işletim sistem desteği (Windows, Linux, Pardus vs.)
 • Mobil uyumluluğu (Tablet PC, IPAD, Akıllı Mobil Telefon, vb.)
 • Tüm standart uygulama sunucu desteği
 • Veri tabanı yönetim sistemi bağımsızlığı
 • RTL (Right to Left Language) (sağdan sola dil) desteği
 • Ofis programları ile tam uyumluluk (Microsoft Office, StarOffice, OpenOffice vb.)
 • Rol bazlı yetkilendirme özelliği
AKGÜN Web HBYS, tıp alanında uluslararası kabul görmüş sağlık standartlarını (ICD-10, ATC, LOINC, CPT vb.) destekleyen ve uluslararası HL7 standartları ile haberleşmeyi sağlayabilen bir altyapıya sahiptir.
 
Sağlık yöneticilerine organizasyonun, tek bir uygulama ile hastanın kabulünden taburcu edilmesine kadar, tüm finansal ve medikal süreçlere ait bilgilerin bütünleşik bir şekilde kayıt altına alınmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. Tek bir hastane, grup hastaneleri veya bir bölgede bulunan bütün hastanelerin ihtiyaçlarına çözüm verebilen, ölçeklenebilir bir uygulama platformu sunmaktadır. Grup hastaneleri bütünleşik merkezi bir yapı ile yönetilebilirken, organizasyon içerisindeki her bir yapının (hastane) da tek başına bir ünite olarak hizmet edebilmesine olanak sağlamaktadır. Hastaneler arası merkezi yönetimin belirleyeceği güvenlik kuralları çerçevesinde veri paylaşımı, bilgi erişimi ve kaynak kullanımı sağlanabilmektedir. Bu sayede tüm organizasyonun hastanelerine tek bir hizmet kültürü ve felsefesi ile yönetim imkânı sunulmaktadır.
 
Ulusal Sağlık Stratejisi ile uyumluluk:
AKGÜN Web HBYS yayınlanan mevzuatlar ile tam uyum içerisindedir. Yayınlanan bu mevzuat değişiklikleri güncel olarak takip edilerek gerekli değişiklikler zamanında gerçekleştirilmektedir.
 
Merkezi Yapıdaki Sağlık Tesislerinin Yönetimi
Uygulama kapsamı olarak merkeze bağlı hastanelerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek için gerekli tüm enformasyon altyapısını sağlamaktadır. Çoklu hastane yapısı itibari ile aşağıdaki özellikleri ve faydaları sağlamaktadır:
 • Birden fazla hastane/sağlık merkezi bütünleşik bir yapıda ve tek bir uygulama ile yönetilebilirken, aynı anda ilgili birliğe bağlı her bir hastane tek başına bir ünite gibi kendi verilerine ulaşabilmekte ve kaynaklarını yönetimin belirlediği erişim kuralları çerçevesinde diğer hastanelerin erişimine sunabilmektedir.
 • Uygulamanın tek bir bilgi merkezinden tüm hastanelere hizmet verebilmesi sayesinde teknolojik altyapı, veri güvenliği, ürün lisanslama, bakım ve destek hizmetleri, uzman ekip maliyetlerinde büyük bir tasarruf sağlanmaktadır.
 • AKGÜN WEB HBYS, hastanelere müracaat eden hastaların hastaneden bağımsız detaylı hasta elektronik tıbbi kaydının oluşturulmasını sağlamaktadır. Hastanın herhangi bir hastaneye müracaat ettiğinde ilgili doktorun hastaya ait tüm tıbbi tarihçe, alerji, aşı kartları, kullandığı ilaçlar, daha önce geçirdiği ameliyatlar, hastalıkları, şikâyetleri ve ilgili tedavi planları, hasta raporları, vb. tüm bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktadır. 
 
Ulusal Portaller ve Medikal Sistemler ile Entegrasyon ve Bilgi Paylaşımı
AKGÜN Web HBYS ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatların gereği olarak talep edilen entegrasyonlar sağlanmaktadır. AKGÜN Web HBYS ayrıca;
 
 • Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi,
 • Dijital Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemi (PACS–Picture Archiving and Communication System),
 • Tele-Radyoloji Sistemleri,
 • Doküman Yönetim ve Arşiv Sistemleri,
 • Laboratuvar Cihazları Entegrasyonu,
 • Aile Hekimliği Laboratuvar Entegrasyonu,
 • Karar Destek Sistemleri,
 • Personel Devam Takip Sistemi,
 • Tedarik Yönetim Sistemi,
 • 112 Acil Otomasyon Sistemi,
 • İlaç Veri Tabanı Entegrasyonu,
 • Barkod Sistemleri,
 • Hasta Biyometrik ve Kimlik Doğrulama Sistemleri,
 • KIOSK Entegrasyonu gibi sağlık organizasyonunun diğer uygulamaları ile çeşitli entegrasyon imkanları sağlamaktadır.
 
AKGÜN Web HBYS, son kullanıcılardan gelen talepler değerlendirilerek ergonomik ve kullanımı kolay şekilde tasarlanmıştır. Son kullanıcı gözü ile tasarlanan uygulama ekranları günlük yapılan işlemlerin hızlı ve en az tıkla yapılmasına imkân sağlanmak amacıyla hazırlanmıştır.
AKGÜN WEB HBYS, HIMSS 6 ve 7 gerekliliklerine tam uyumludur.
 

Ürünler