Pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerinizi kontrol altında tutun.

AKGÜN LBS diğer projelerden bağımsız olarak üretilmiş başlı başına çalışabilen, kullanılabilen, satın alınabilen bir web projesidir.
 
 AKGÜN Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi;
 • Doktor tarafından istenen testleri takip eden,
 • Numune alım, kabul, teslim işlemlerini laboratuvarın işleyiş sırasına uygun takip eden,
 • İnteraktif grafikler sayesinde hastanın eski sonuçları ile yeni sonuçları arasında karşılaştırma yapılabilen,
 • Santrifüj cihazlarının giriş çıkış zamanları kayıt altına alabilen,
 • Numune tahsis etme işlemi yapabilen,
 • Numune arşiv sistemi bulunan, 
 • Numune verecek hastaların LCD çağrı ekranlarıyla bilgilendirildiği,
 • Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Moleküler tanı testlerinin sonuçlarını çalışabilen,
 • Geniş yelpazeli, tak çalıştır cihaz entegrasyonlarıyla hızlı entegre edilebilen,
 • Tekniker, uzman ve otomatik onay mekanizmalarıyla çalışma sürecini kolaylaştıran,
 • Akılcı laboratuvar yönergesine tam uyumlu,
 • Pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçleri LHSS (Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi) dâhilinde loglama ve istatistikleri verebilen, 
 • Tamamen literatür araştırması ve saha tecrübeleriyle geliştirilmiş, kalite kontrol ve kalibrasyon ekranlarıyla laboratuvar sonuçlarının güvenilirliğini ölçebilen,
 • Total hata ve belirsizlik formülleriyle raporlayan, erken uyarı vererek, uluslararası not sistemleriyle laboratuvarın iç ve dış kalitesini ölçebilen, 
 • Bu aşamaları yaparken de Stok Takip ve Faturalandırma Modülü ile birebir etkileşimli olarak çalışabilen,
 • LBS Karar Destek Sistemi, esnek, dinamik ve web tabanlı olup, çoklu dosya ve dil seçeneğiyle verileri istenilen formatta dışarıya aktarabilen bir bilgi sistemidir. 
 LBS tam teşekküllü sağlık kurumlarında kullanılabildiği gibi özel laboratuvarlarda da kullanılabilmektedir. Bunun en güzel örneği laboratuvarlarını özel şirketlerin yönettiği PPP Şehir Hastaneleridir.  Hastaların laboratuvar tetkiklerinin istem aşamasından sonuç aşamasına kadar takip edilip, sonuçlandırıldığı süreci yönetir. Ürünü, laboratuvar uzmanları ve teknisyenleri ile sağlık ya da özel kurumların çeşitli kademelerinde görev alan personel rahatlıkla kullanabilir.
  
Avantajları:
 • Gereksiz uğraşlardan sizi kurtardığından verimliliğinizi artırır,
 • Sistem bir bütün olarak işlediğinden iş akışınızı hızlandırır,
 • Sistemde kayıp ve kaçaklar engellendiğinden karlılığınız artar,
 • Laboratuvar cihazları ile hızlı ve tam entegrasyon sağlanmasıyla cihazlara manuel test girişi ortadan kalkar ve bu sayede zaman kaybı önlenmiş olur,
 • Laboratuvar içinde denetim artar, yapılan tüm testler izlenebilir,
 • Çapraz ve hızlı sorgulama yapabilmenizi sağlar,
 • Tek bir tüp kan örneğiyle birden fazla cihazda çalışılabildiğinden tüp tasarrufu sağlanır ve hastadan daha az numune alınmış olur,
 • Sistemde örneklerin giriş çıkış saatleri belli olduğundan, geciken sonuçlar hızlı tespit edilerek hastalara anında müdahale edilebilir,
 • Tetkiklerin çalışılması, acil, öncelikli ve rutin olarak seviyelendirilebilmektedir,
 • Karar sınırı, normal değer ve panik değer aralığı tanımlanabilmektedir,
 • Laboratuvar Kalite Kontrol ve Kalibrasyon Modülü belirlenmiş referanslar aralığında laboratuvar cihazlarının doğru sonuç üretip üretmediğini kayıt ve kontrol altına almaktadır. Sapmaların belirlenmesi ve raporlanması amacı ile kullanılan bu sistem, interaktif “Levey-Jennings” grafikleri ile laboratuvar uzmanlarının kullanımına sunulmaktadır. 
 • Sistem uluslararası arenada çalışmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Çoklu dil ve çoklu para birimi seçenekleriyle kullanılabilmektedir.

Ürünler