AKGÜN PACS 3D ürünü, iki boyutlu medikal görüntüleri, bilgisayar grafiği teknikleri uygulanarak kullanıcıya 3 Boyutlu bir hacim şeklinde sunmaktadır.
Bu hacim üzerinde kesme ve çıkarma işlemleri ile istenmeyen organ ve dokular görüntü kapsamından çıkarılarak detaylı görüntüler elde edilebilmektedir.
Oluşturulan 3 Boyutlu hacimler üzerinde uzunluk, açı ve dansite (kalınlık, sıklık, yoğunluk) gibi ölçümler yapılabilmekte, yapılan bu ölçüm ve değişiklikler kayıt edilerek PACS sunucusuna kaydedilip filme basılabilmektedir.

Oluşturulan 3 boyutlu hacimlere hazır presetler (renk değerleri) uygulanarak istenilen organlar ya da dokular daha belirgin hale getirilebilir, kullanıcı tarafından da oluşturulabilen yeni presetler kayıt edilerek farklı tetkiklere uygulanabilir.
İncelenen organ sagital, koronal ve aksial (kesitsel, bakış yönü) planda mouse’un bir hareketi ile izlenebilmekte, bu işlem sayesinde patolojilerin diğer organlar ile olan ilişkisi volumetrik olarak hesaplanabilmektedir.

Görüntüler üzerinde, VRT (Volume Rendering Technique), MPR (Multi-Planar Reconstruction), Curved MPR, MIP (Maximum Intensity Projection) ve MINIP (Minimum Intensity Projection), SSD (Shaded Surface Display) tekniklerini kolayca uygulayın.
  • Organa uygun dansite (kalınlık, sıklık, yoğunluk), opasite (saydam olmayan opak) ve renkler otomatik olarak kolayca ayarlanabilir.
  • Radyoloji Bilgi Sistemi ile entegre çalışmaktadır.
  • Damar yapıları görüntülenebilmektedir.
  • Anjiografik görüntüler elde edilmektedir.
  • Yumuşak dokular veya kemik yapılar baskılanabilmekte veya ön plana çıkartılabilmektedir.
  • AKGÜN PACS 3D ile gerçekçi bir üç boyutlu algı gerektiren uygulamalar için en, boy ve derinlik algılarının hepsine aynı anda ulaşılabilmektedir.
 
 
 
 

Ürünler