DYS verilerinin modellenerek kullanıcıların yetkileri dahillinde evraklar hakkında kayıt bilgisi, akış durumu, işlem durumu, imza durumu, arşiv bilgisi, dosya bilgisi gibi raporlarını izledikleri sistemdir. Bu sistemde birim yöneticileri kendi birimleri ve alt birimlerinin evrak işlemleri hakkındaki istatistikleri raporlayabilecek şekilde hiyerarşik olarak modellenmiştir ve kullanıcılar yetkilendirilmiştir.

Ürünler