KLİNİK BİYOKİMYA SÜRECİNDE KARAR DESTEK SİSTEMİ (BioBOT)

AKGÜN BioBOT, Klinik Biyokimya Sürecinde Karar Destek Sistemi ile hastanelerde uygulanan biyokimya testlerinin sonuçlarının post analitik değerlendirilmesinde kullanılacak karar mekanizmalarının bir sisteme kazandırılarak, test sonuç değerlerinin yorumlanmasında ve ek testlerin önerilmesinde uzmana karar desteği sağlayacak akıllı bir sistemdir.
AKGÜN BioBOT Sistemi, elde edilen tüm bulgular ile sonuç değerlendirmesini oluşturmakta ve sorumlu hekime iletilmesi gereken notları önermek sureti ile karara öncülük etmekte, biyokimya uzmanı dâhil olmak üzere tüm laboratuvar kaynaklarının tasarrufuna imkan sağlamaktadır.

AKGÜN BioBOT kapsamında,
 
  • Test sonuçlarını laboratuvar bilgi sisteminden aktaran arayüzler,
  • Analiz edilecek veriyi hazırlayan ve ön işlem adımlarına tabi tutan filtreler,
  • Veriyi analiz eden akıllı algoritmalar,
  • Test sonuçlarını ve algoritma çıktısını anlamlandıran kural motoru bulunmaktadır.
 
AKGÜN BioBOT Sisteminde öğrenme modellerinin geliştirilmesinde veri madenciliği süreçleri işletilmiş olup veri toplama, veri temizleme, veri ön işleme, modellerin eğitilmesi ve validasyonu işlemleri gibi teknikler kullanılmaktadır..

AKGÜN BioBOT sisteminde, makine öğrenmesi modelleri kullanılarak;
 
  • Anemi
  • Demir Eksikliği Anemisi
  • Enfeksiyon
  • Diyabet
  • Kalp ve Damar Hastalıkları
  • Sindirim Sistemi Kaynaklı Anemi
gibi birçok tanı gruplarına dair modeller oluşturulmuştur.
 
Hastaya ait test sonuçları makine öğrenmesi modellerinin yanı sıra kural setleri tarafından da değerlendirmeye alınmaktadır. Makine öğrenmesi modelleri tarafından değerlendirilen test sonuçları için olasılığa dayalı bir sonuç ve modellerden alınan sonuçlar için ise kademeli olarak yorumlar üretilmektedir.
 
Kural motoru tarafından oluşturulan sonuçlar metin dönüşümüne tabi tutularak nihai yorum oluşturulmaktadır. Son kullanıcı, uygulama sonuç panelinden yorumlara ulaşabileceği gibi, dış sistem üzerinden de sorgu yaparak yorumlara ulaşabilir. Bunun yanı sıra SMS ve e-posta bildirim konfigürasyonunun yapılması sureti ile uzmana aktif bildirim yapılmasını sağlayacak alt yapı kurgulanmıştır.
 
AKGÜN’den, Geniş Çaplı ARGE ve Bilimsel Nitelikli İnovasyon Ürünlerinde Sağlıkta Bir İlk Daha;
AKGÜN BioBOT, laboratuvar iç süreçlerine özelleşmiş ilk karar destek sistemidir ve ulusal anlamda muadili bulunmamaktadır. Ayrıca, benzer şekilde post analitik değerlendirme süreçlerini barındıran benzer bir ürün uluslararasında da bulunmamaktadır.

Ürünler