Radyolojik görüntüleme alanındaki cihazların gelişimi ile birlikte tanı ve tedavi sürecinde artan görüntüleme ihtiyaçları, görüntüleme teknikleri ile artan kesit sayısı, farklı lokasyonlarda tekrarlanan çekimler ve bu mükerrer çekimlerle birlikte oluşan ek maliyetler, bununla birlikte hastalara verilen ek radyasyon doz miktarı ve artan çekim ve hizmet maliyetleri sağlık hizmetinin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bu sorunlara ek olarak; bir de yetişmiş radyolog sayısının bu ihtiyacı karşılamak için yetersiz kalması ve görüntüleme paylaşım problemlerinin giderek artması baş edilemez zorlukları beraberinde getirmiştir. Ayrıca, artan görüntüleme talepleri, kesit sayısıyla birlikte artan depolama maliyetleri ve artan güvenlik problemleri gibi çeşitli problemlere sebep olabilecek eski nesil çözümler artık mevcut ihtiyaçlara cevap verememektedir.

AKGÜN Merkezi PACS Çözüm Yaklaşımı
Teknolojilerdeki bu hızlı gelişimin yanı sıra sağlık kuruluşlarının daha verimli, daha güvenle ve daha doğru yönetilebilmesi için Dijital Hastane konseptine geçmeleri ve regülasyonlar ile beraber zorunlu hale gelmeye başlayan kağıtsız hastane konseptine de cevap vermeleri ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler oluşturmaları gerekmektedir.

AKGÜN Merkezi PACS
Rapor ve görüntülerin referans ve lokasyon bilgilerini merkezde toplayan bu sistem ile düşük band genişliğinde ve hastanenin mevcut arşiv kapasitesini kullanarak görüntülere bulundukları lokasyonlardan ulaşabilmeleri sağlanacaktır. Hastanın görüntülerini bulmak için her bir hastaneyi ayrı ayrı sorgulayarak zaman ve efor kaybetmeden, direk olarak görüntülerin bulundukları hastaneden erişilmesini ve görüntülenmesini sağlayarak, hastalara, doktorlara ve radyologlara daha hızlı, kaliteli, etkili ve konforlu bir sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu sistem ayrıca düşük donanım konfigürasyonu, artan güvenlik ihtiyacı ya da veri merkezinde çıkan sorunlar nedeniyle kesilen haberleşme problemlerini ortadan kaldırmakta olup diğer hastaneler çalışmalarına kesintisiz devam edebileceklerdir.

AKGÜN Merkezi PACS Sistemi ile çeşitli Modalite veya PACS sistemlerinden gelen hasta görüntüleri ve raporları kaydedilmek üzere uluslararası standartlara uygun formatlara dönüştürülerek bilgilerin merkezi olarak tutulması ve yönetilmesi sağlanmaktadır. Hekimler, AKGÜN Merkezi PACS Sistemine erişimin olduğu herhangi bir yerden tarayıcısına herhangi bir yükleme yapmadan, hastanın eski tetkiklerinin ve raporlarının nerde olduğunu bilmesine gerek kalmaksızın, ilgili hastaya ait bilgilerle sorgulama yaparak hastanın sistemde kayıtlı bütün tetkik ve onaylanmış raporlarına erişebilmektedir.
 
 AKGÜN Merkezi PACS Sistemi;
 • Tedavinin her seviyesinde yetkili klinisyenler ile hastanın radyolojik imajlarının ve raporlarının nerede olduğuna bakmaksızın, bilgilerin paylaşılmasını sağlayarak hastalara verilecek olan her seviyedeki sağlık hizmetlerinin devamlılığını ve bilgi bütünlüğünü sağlar.
 • Bilgi paylaşımı olması sebebi ile tekrar eden tetkikleri engelleyerek maliyeti düşürür.
 • Başka bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın eski çekim ve tahlillerine erişimini sağlayarak hekimi hasta geçmişi ile ilgili bilgilendirir.
 • Doktorlar arası bilgi alışverişini mümkün kılarak hastalar için en doğru tanıya daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlar.
 • Bilgi kesintisi yaşamadan istenilen hastaneden hizmet alabilme özgürlüğü verir.
 • Düşük bant genişliği ve düşük arşiv kapasitesi ile size çok geniş bir network sunabilir.
 • Yüksek ilk yatırım maliyeti gerektirmez.
 • Veri merkezinde bir sorun çıksa dahi, hastanelerin haberleşmeye devam edebilmesini sağlar.
 • Coğrafi olarak uzak bölgelere erişim sağlayarak uzman azlığı ve yokluğunun telafi edilmesini sağlar.
 • Acil ve özellikle gece konsültasyonu konularında bilgi paylaşımı ile doğru tanıya daha erken ulaşılmasını sağlar.
 • Kaliteyi arttırır.
 
Kurumlar arası bir veri paylaşım sistemi olan AKGÜN Merkezi PACS, sağlık tesislerinde üretilen tıbbi görüntü ve radyolojik raporları uluslararası standartlarda paylaşarak, herhangi bir hastaneye bağlı kalmaksızın istenilen yerden bu görüntü ve raporlara erişmeyi sağlamaktadır.

Ürünler