İlaçla ilgili kararlar bazen tahmin edilenden zor olabilir.

İstenmeyen İlaç-ilaç, İlaç-Tanı ve İlaç-Besin etkilerinden hastalarınızı ve çalışanlarınızı koruyun….

Riskleri azaltmak için AKGÜN Vademecum.
 
 • Yapılan çalışmalar, hastanede meydana gelen tedavi hatalarının %3 ile 5’ini ilaç-ilaç etkileşimlerinin oluşturduğunu gösteriyor. Sağlık profesyonellerinin tıbbi pratik ve bilgilerinin yanında, kullanacakları entegre ilaç sistemi ile gerek etkileşim gerekse, doz ilişkili ilaç hatalarının önüne geçilmesi mümkün. İlaç etkileşimleri dünyada ciddi bir sorun olup hastalarda kalıcı hasarlar oluşturabilmekte ve maddi külfete sebep olabilmektedir. 
 • *Hastanelerde istenmeyen ilaç etkileşimleri yüzünden hastaların kaybedilmekte ve yılda 100.000 ölüm vakası oluşmaktadır. Günümüzde sağlık hizmetleri çok gelişmiş olsa da, tıbbi hatalar, ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer alıyor. Tıbbi hataların %20-70’i önlenebilir kabul edilmektedir.
*Lazarou J. ve ark. J. Am Med Assoc 1998"

Yukarıdaki açıklamalar baz alınarak, Ülkemizin en hassas sorunlarından biri insan sağlığı konusunda büyük bir duyarlılık ile yaklaşan firmamız, İlaç-Tanı ve İlaç-Besin etkilerinden kurtulabilmek için içerisinde milyonlarca veri ve bilgiyi sağlayan AKGÜN Vademecum ile hatasız ilaç kullanımını amaçlamaktadır. 

AK- VADEMECUM ile her ilacın; 
 
 • İlaç-ilaç etkileşimleri bilgisine,
 • İlaç-besin etkileşimleri bilgisine,
 • İlaç-hasta özellikleri etkileşimleri bilgisine,
 • İlaç-semptom etkileşimleri bilgisine,
 • Güncel fiyatlarına, fiyat bilgilerine (geçmiş fiyat bilgileri dahil), geri ödeme bilgilerine,
 • Farmakolojik detay bilgilerine, 
 • ATC bilgisine (Anatomik ve Terapötik kimyasal Sınıflandırma sistemi kimyasal bileşiklerin sınıflandırılması,
 • Doz aşım bilgisine, doz uyarı bilgisine,
 • Pediatri bilgisine,
 • Gebelik kategorisine,
 • Görseline,
 • Firma bilgisine,
 • Özel uyarı bilgisine,
 • Ürüne ait özel bilgilerine,
 • Doping bilgisine,
 • Geriatric bilgisine,
 • Eşdeğerlik bilgisine,
 • Etken maddelerine,
 • Etken maddesine göre fiyatlarıyla birlikte alternatif ilaç bilgilerine,
 • Aç-tok kullanım bilgisine,
ulaşım sağlanabilir. Ayrıca; bu bilgiler pdf formatında kayıt edilebilir.


Verilmesi planlanan ilaçların hastanın tanısına, beslenmesine, semptomlarına ve karakteristik özelliklerine (cinsiyet, kan grubu, emzirme vb…) hangi sebepten dolayı etkileşim, hangi ilaçlar arasında veya hangi ilaçta olacaktır bilgisi sorgulanarak, karar verilmesi sağlanır.

Sonuç olarak, Akgün Vademecum ile; Hasta güvenliğinin artması, yanlış ilaç kullanımının engllenmesi, hastanın istenmeyen ilaç etkileşimlerinden korunması, yanlış tedavinin engellenmesi, tedavi maliyetlerinin azalması ve malpraktis için güvenli bir engel oluşturması sağlanmış olacaktır.

Ürünler