Hizmet kalite standartlarını yakalayın ve hastane performans puanına katkı sağlayın.

Kan alma bilgi sistemi ayaktan ve yatan hastalar için gerek servislerde, gerekse kan alma birimlerinde alınan kanların alım zamanlarının ve hastanın bekleme zamanının ölçülmesini, kanın kimin tarafından alındığının kayıt altına alınmasını sağlayan sistemdir. Bu veriler aracılığı ile hastanenin, toplam kalite yönetiminin önemli bir parçası olan kan numunesi alım sürecinin standartlara uyumu sağlanacak ve hastanenin kalite puanının arttırılması şeklinde yatırım geri dönüşü sağlayacaktır.

Kan Alma Bilgi Sistemi, kan alma biriminde kapı üstüne monte edilen çağrı ekranı, kan alma koltuklarına monte edilen dokunmatik ekrandan oluşmaktadır.  Kan alma biriminde görevli hemşire, dokunmatik ekran ile kan alma koltuğuna hastayı çağırır. Bu aşamada, çağırılan hasta ve koltuk bilgisi kapı üstü monitöre ve hemşirenin dokunmatik ekranına yansır. Hastanın kan alma işlemi tamamlandıktan sonra hemşire alım işlemini onaylayarak kanın alım zamanını ve işlemi yapan personel bilgisini kayıt altına alır ve Laboratuvar Bilgi Sistemine iletilmesi sağlanmaktadır.
 
Kan Alma Bilgi Sistemi ile;
 
 • Çağrı ekranında, kan alma için hemşire tarafından çağrılan hastalar yansıtılır.
 • Kan alma koltuğuna sabitlenmiş dokunmatik ekran koltukta işlem yapmakta olan hemşirenin kim olduğunun takip edilmesini, kanı alınan hastanın kimliğinin anlık olarak hemşireye bildirilmesini sağlamaktadır.
 • Kan alma zamanın doğru şekilde kayıt altına alınmasını sağlar.
 • Kan alım esnasında geçen süre bilgilerinin kayıt altına alınması, personelin performans olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır.
 • Servislerde yapılan kan alma işlemlerinin anlık olarak sistem üzerinden takip edilebilmesini sağlar. Servislerde kan alma zamanları el terminallerine yüklenebilen yazılım vasıtasıyla yapılır.
 • Laboratuvar Bilgi Sistemi ile tam entegre şekilde çalışır.
 • HBYS Entegrasyonu sayesinde yatan hastadan alınan kan örneklerinin hangi personel tarafından alındığı sisteme kayıt edilebilir.
 
AKGÜN Kan Alma Bilgi Sistemi’nin sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlayacağı avantajlar:
 
 • Kan Alma Sırasında Karışıklığın Önlenmesi: Hastane kan alma birimde hastaların sırası otomatik olarak HBYS’den okunmakta ve sıranın hemşireler tarafından yönetilmesi halinde oluşabilecek karışıklığı önlemektedir.
 • Zaman ve Kaynak Yönetimi: İş gücünü hafifletir ve zaman kaybını önler.
 • Hizmet Kalitesi: Sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırır ve hasta memnuniyetini oluşturur.
 • Hizmet Kalitesi Standardına Uyum: Hastane performansına önemli bir katkı sağlamaktadır.
 
 

Ürünler