Proje Yönetim Ofisi güçlü matris organizasyon şeması model alınarak oluşturulmuş olup mevcut yapılanmamız kapsamında Proje Yönetim Ofisi Müdürü Üst Yönetim tarafından belirlenmektedir. Proje Yönetim Ofisi, Ofis Müdürüne bağlı Portföy ve Proje Yöneticilerinden oluşmaktadır.

Organizasyonun stratejik hedeflerini karşılamak amacıyla proje/programlar gruplanarak etkin ve merkezi bir şekilde yönetimi sağlanmaktır. Bu kapsamda; organizasyonumuzda oluşturulan portföyler; Sağlık, Eğitim, Servis, Kalite Yönetimi, Teknik Hizmetler ve Satış şeklindedir.

Organizasyon şemamızı oluşturma aşamasında referans alınan Proje Yönetim Ofisi Modeli ile firmamız bünyesinde yönetim derinliği (span of control) mekanizmasının artması ve birimler bazında koordinatörlerin sisteme entegre edilip senkronize bir yapılanma ile entegrasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.