Saniyeler Hayat Kurtarır.

Sözel Order Sistemi, doktor ve hemşire arasında sözlü olarak iletilen hekim istemlerini sistem üzerinde kayıt altına alan ve yöneten bir sistemdir. Sistemin amacı, hekimin sözlü olarak iletmiş olduğu hekim istemlerinin takip edilebilmesini sağlamaktır.
Hastanelerdeki "doğru hasta, doğru zaman, doğru ilaç, doğru doz" ilkesini korumak adına acil durumlarda, ameliyat esnasında, tetkikler esnasında, doktorun hastanede bulunmadığı zamanlarda sözel order yoluyla hasta tedavi süreci işletilir.

AKGÜN Sözel Order kullanılması geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir ve daha kolaydır. Sözel Order kullanmak isteyen doktor, önceden belirlenen sözel order telefon numarasını arar. Otomatik sesli yanıt sistemi arayan doktordan, ulaşılmak istenen doktorun dahili veya harici telefon numarasının girilmesini ister. Sistem, cevaplayan personeli bu görüşmenin bir Sözel Order uygulaması olduğu konusunda bilgilendirir ve görüşmenin onaylanması durumunda iki hattı birbirine bağlar ve tüm görüşmeyi kayıt altına alır. Kayıt altına alınan bu sözel order görüşmesi, hem hastane yönetimi tarafından hem de Sözel Order kullanıcıları tarafından tekrar dinlenebilir.

AKGÜN Sözel Order Sistemi ile sağlık kurum ve kuruluşlara sağlayacağı avantajlar:
 
  • Kurumsal Hizmet Yönetimi: Hastane performans puanına önemli katkı sağlamaktadır.
  • Hasta güvenliğini arttırmakta ve malpraktis durumlarını engellemektedir.
  • Doktor- hemşire iletişimini kolaylaştırmaktır.
  • Sistem yapılan orderları, aranacak numaraları ve ses kayıtlarını HBYS ile entegre bir şekilde saklamaktadır. Bu sayede hasta ve bu hastayla ilgili orderlar raporlanabilmektedir.
  • Ses kayıtlarının tutulması ileride oluşabilecek hukuki bir durumda delil olarak kullanılabilir.
  • Yapılan orderların e-mail olarak doktora ve hemşireye iletilebilmesi tutarlılığı sağlamaktadır.
  • Doktora erişilmediği durumlarda SMS / e-posta olarak bildirim söz konusudur.

Ürünler