Doğru Kaynaklarla Doğru Kararlar Alarak, Performansınızı Arttırın…

İl Sağlık Müdürlükleri İş Zekası Sistemi, kamu hastane birliği altında birleştirilen kurumlardan/hastanelerden gerekli verilerin toplanarak bu verilerin bilgiye dönüşmesini sağlayan sistemdir.
İl Sağlık Müdürlüklerinde oluşturulan veri havuzuna hastanelerden veri akışı sağlanır. Oluşturulan veri havuzunun iş zekâsı modellemesi yapılarak Sağlık Müdürlüklerinin yönetimine tibbi, idari ve mali alanlarda hem dinamik rapor hazırlaması hem de maliyet, çalışan, ameliyat, fatura, poliklinik, doğum, tanı ve laboratuar için hazırlanan raporlar gibi raporları izlemesi sağlanır.
Raporlarda İl/İlçe/Kurum/Klinik/Servis/Doktor, Yıl/Yarıyıl/Çeyrek/Ay/Gün kırılımlarıyla, genelden özele inilerek hazırlanan raporlar aracılığı ile kullanıcıların adım adım izlemesi sağlanır.

İl Sağlık Müdürlüğü İş Zekası
 • Mevcut durumu analiz etmek,
 • Performansı ölçeklendirmek, artırmak, 
 • İleriye dönük stratejik kararlar alabilmek,
 • Kaynakları daha doğru kullanmak,
 • Finansal fayda elde etmek,
gibi amaçlarla kullanılır.

Bu bilgi hem o anı yorumlamak hem de o an ile geçmişi kıyaslama imkânı vermektedir. Bu kıyaslama zamana göre geçmiş ve şimdi olabileceği gibi, müşterilerimizin kendi yapısındaki birim, personel, malzeme, hasta, tanı gibi alanlarda da yapılabilmektedir.
 
Sistem kullanıcıları;
 • İl Sağlık Müdürü
 • Sağlık Hizmetleri Başkanı
 • Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı
 • Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı
 • Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı
 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı
 • Personel Hizmetleri Başkanı
 • Destek Hizmetleri Başkanı
şeklindedir. Kullanıcılar yetkileri dâhilinde sisteme erişir. KHB İş Zekası sisteminde hem rapor bazında hem de aynı rapor üzerinde veri bazında erişim yetkisi vermek mümkündür.

AKGÜN İş Zekâsı modeli genel sekreterliğin mevcut durumunu izleyebilecek, performansını ölçeklendirecek, verimliliğini artırabilecek ve birçok ölçüm alabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Kullanıcılar genel sekreterlik için belirlenen hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ederek performans değerlendirmesi yapabilir.  Şu anki değerleri, tanımlanmış hedefleriyle karşılaştırarak otomatik olarak kademelendirilip, bu değerler hedefe göre ne durumda bunu görebilirler.  
 
 

Ürünler