Kurumların verilerinin bir bütünlük içerisinde ele alınabilmesini, analiz edilmesini ve dinamik karar destek sistemlerine dayalı yönetim mekanizmaları ile etkin işletme modeli kurulmasını sağlar.
 
Kurumsal ERP Çözümlerimiz ile;
 
  • Bilgi paylaşımının sağlanması,
  • Karar destek mekanizmasının kurulması,
  • Doğru zamanda doğru veriye erişim sağlanması,
  • Hastaneler arası veri transferlerinin ve bilgi akışının yönetilmesi hedeflenmektedir.
 
Avantajlar;
 
  • Sisteme her yerden her zaman ulaşabilirsiniz.
  • İş Zekâsı ile güçlendirilmiş, tedarik yönetimi ve stok yönetimi ile tüm süreçlerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve takip edilmesi sağlanır.
  • Doküman Yönetim Sistemi opsiyonuyla iş takipleri ve evrak takipleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanır.
  • Personel ödemelerini kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilir, ödeme evraklarını sistem üzerinden saymanlığa gönderebilirsiniz. Saymanlık ödeme onayı verdiğinde ise arada geçen zamanı hesaplayabilirsiniz.
  • İstatistiksel verilere mobil ulaşım imkânı sunar.
 
 

Ürünler