Hastane yöneticileri için anlık poliklinik sayıları, yatak doluluk oranları, yatışı yapılan hastaların servis ve doktorları, doktora, branşa, tetkiklere göre aylık maliyet hesaplamaları, zaman bazında doğum, ameliyat, fatura, tanı, personel ve malzeme raporlarını izlemesini ve ihtiyaç olduğunda yöneticilerin kendi raporlarını hızlı bir şekilde hazırlayabilmesini sağlayan sistemdir.
 
HBYS iş Zekası
  • Mevcut durumu analiz etmek,
  • Performansı ölçeklendirmek, artırmak, 
  • İleriye dönük stratejik kararlar alabilmek,
  • Kaynakları daha doğru kullanmak,
  • Finansal fayda elde etmek,
gibi amaçlarla kullanılır.

Müşterilerimiz iş zekâsı raporları ile anında ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilmektedir. Bu bilgi hem şimdiki zamanı yorumlamak, hem de şimdiki zaman ile geçmişi kıyaslama imkânı vermektedir. Bu kıyaslama zamana göre geçmiş ve şimdi olabileceği gibi, müşterilerimizin kendi yapısındaki birim, personel, malzeme, hasta, tanı gibi alanlarda da yapılabilmektedir.
 
Sistemin kullanıcıları,
  • Hastane yöneticisi
  • Başhekim
  • Yöneticiler (Hast. Müdürü, Hast. Müdür yard.)
  • Bilgi İşlem Uzmanları
  • Doktorlar
şeklindedir.

Kullanıcılar yetkileri dâhilinde sisteme erişir. HBYS iş zekâsı sisteminde hem rapor bazında hem de aynı rapor üzerinde veri bazında erişim yetkisi vermek mümkündür.
 
AKGÜN HBYS İş Zekâsı Farkı;

HBYS iş zekâsı sistemi için oluşturulan veri havuzuna, hastane veritabanından hastane yöneticilerinin belirlediği zaman aralıklarında çekilen veriler modellenip, son kullanıcıların anlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. İş Zekâsı Sistemi otomasyon bağımsızdır.
 
 

Ürünler