T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, mamografi görüntülerinde kitle ve mikrokalsifikasyonların tespitini ve iyi huylu/kötü huylu olasılığını değerlendiren Meme Kanseri Karar Destek Sistemi ile bilgisayarlı tanıda Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmiştir.

AKGÜN Meme Kanseri Karar Destek Sistemi
Sistemin Hedefi
  • Meme kanserindeki iki önemli anormalliği, kitleleri ve mikrokalsifikasyonları tespit etmek,
  • Kitlelerin ve mikrokalsifikasyonların iyi huylu/kötü huylu değerlendirmesini sağlamak.
 Sistemin Özellikleri
  • Kitle veya mikrokalsifikasyonların konum bilgileri ve oransal olarak iyi huylu/kötü huylu olasılıklarının değerlendirilmesi,
  • Esnek lisanslama özelliği (süreli,süresiz),
  • Bütün marka PACS’lar ile entegrasyon,
  • Ek olarak, tanı bulmaya yardımcı olması yanında eğitim aracı olarak kullanabilme olanağı.
 Sağlık Sektöründeki Güçlü ve Yenilikçi Projelere Öncülük Eden AKGÜN;
8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalandığı ve akciğer kanserinden sonra ölüm oranlarında 2. sırada yer alan meme kanseri, kadın sağlığını ciddi anlamda tehdit etmekte olup bu hastalığın erken teşhis edilmesine yönelik X-Eye: Mammo ürününü piyasaya sürmüştür.
Mamografi görüntülerinde kitle ve kireçlenmelerin tespiti yapılırken aynı zamanda ilgili anomalinin iyi huylu/kötü huylu değerlendirmesi için de yeni yaklaşımlar ortaya koyulmuştur.
Üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve ilk ulusal meme kanseri karar destek sistemi AKGÜN X-Eye: Mammo, kitle ve kireçlenme tespitinde ve anomalilerdeki iyi huylu/kötü huylu ayrımında yüksek başarı değerlerine sahip olup kitle ve kireçlenme kanser tespitinde kötü huyluda % 99 duyarlılık değerinde çalışmaktadır.
Farklı yöntemlerin birlikte kullanımı neticesinde özgün algoritmaların geliştirilerek komplike bir Meme Kanseri Karar Destek Sisteminin gerçekleştirildiği bu sistem, yurt dışındaki ticari benzerleriyle yarışacak, yurt içinde de herhangi bir örneği olmayıp uzun soluklu bir AR-GE çalışması ürünüdür!   

Ürünler