Günümüzde, yazılımın temel amaçlarından birisi ilgili kişilerin, ihtiyaç duyulan bilgiye, gerekli zamanda ve ortamda ulaşmalarını sağlamaktır.
Teknolojik ilerleme ve tek tuşla bilgiye erişimin gereklilik haline gelmesi ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalar internet ortamına taşınmaktadır.

Kurum ve kuruluşların temel öğesi ve hareket noktası olan insan kaynakları birimlerinin sahip olması gereken yazılımlardan birisi de, süreç işleyişini kolaylaştıran “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi”’ dir. Güncellik, kolay ulaşım ve hızlı çözüm ile tanışmak isteyen kurum ve kuruluşların hizmetine sunmuş olduğumuz “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi” temel anlamda kurum veya kuruluşlardaki personellerin özlük işlemlerini kapsayan verilerin bilgisayar ortamında depolanması, doğruluğunun sağlanması ve yürütülmesi amacı üzerine kuruludur.

Sistem üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yine sistem tarafından kontrolü sağlanmakta böylelikle olası yanlışlık ve hata seviyesi minimize edilmektedir. “AKGÜN İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi” ilgili departmanlardaki tüm personele ait bilgi ve verilerin; rapor, tablo, form, cetvel gibi dokümanlarına dönüştürülebilmelerini sağlamaktadır.
Ayrıca sistem, kullanıcılara giriş ve işlem yapabilme yetkisi tayin etmekte, her kullanıcıya yetkisi dâhilinde erişim imkânı sunulmaktadır. Böylece birimler arası bilgi akışı ve koordinasyon sorunsuz bir şekilde sağlanmaktadır.

Kurumda halen çalışan ve çalışmış personelin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi Eğitim ve yabancı dil bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi Yasal ve idari pozisyon değişikliklerinin takibi, Üye olduğu kuruluş, sendika vb. bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, geçmiş görev bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi İzin durumlarının (hastalık,yıllık, mazeret, ücretsiz vb.) kanuni süreler çerçevesinde kayıt altına alınması ve izlenmesi, Sağlık durumu ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Nakil, unvan değişikliği, atamalar gibi hareketliliklerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ve takibi, Verilen ödül ve ceza bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Görevlendirme bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Kıdem ,terfi ve intibak bilgilerinin sistemde tutulması ve güncellenebilir olması, Mal beyan bilgilerinin takibi, Dolu-boş kadro takibi (Personel Durum Cetveli)
 
Sistemin (standart olarak) üretmiş olduğu bazı belge, form ve dökümler
  • Hizmet belgesi
  • Sicil Özeti Görev Uzatma Formu
  • Atama ve terfi kararnamesi
  • ÖSYM Başkanlığı’na Gönderilen Bilgi Formları
  • Kadro işlemleri ile ilgili cetveller
  • Personel özgeçmişleri
  • Sistem tarafından kullanıcıya sağlanmaktadır.
 

Ürünler