IoT (Internet of Things IOT ) NEDİR?

IOT Internet of Things kavramının kısaltmasıdır ve “Nesnelerin İnterneti” anlamına gelir. Nesnelerin interneti fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek internet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür. Kısaca günlük kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alması kabiliyeti olarak açıklanabilir.


 Nesnelerin internetinde nesne kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir bu kapsamda her türlü izleme cihazları, sensörler, biochipler veya erişim düzenekleri nesne olarak nitelendirilmektedir. Tekil bir isme sahip olması (unique id), bağlanılabilir olması ve bir sensörü olması bir cihazı IoT’de akıllı sınıfına sokmaktadır çünkü dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilir ve kontrol edilebilir hale gelebilir ve cihaz bir algoritmanın belirlediği yönergelere göre hareket edebilir. 
Nesnelerin interneti uygulamaları, sensörlerin tek tek erişilebilir olmasından başka, pek çok sensörün verisinin birleştirilerek değer üretilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Fiziksel ortamlardan akarak gelen yüksek miktardaki sensör verilerinin (data), yapılan değerlendirmelerin ardından bilgi (information) olarak operatörlere veya ilgili kişilere iletilmesi ya da verinin sistemler yardımıyla işlenerek bir faaliyet icra edilmesi sağlanmaktadır. 
 
 
Tedarikçi Hakediş Yönetimi
 
 
Tedarikçi Yazılım Entegrasyonları


 

Ürünler