Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek uzun araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda hayata geçirilen Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi, erken kanser vakası yakalayarak sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttırmaktadır!
 
Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi
Dijital radyolojik görüntülerde, görüntü işleme ve yapay zekâ tekniklerini kullanarak radyolog için aşikâr olmayan alanları (hedef tanıları veya patolojileri) belirleyen yazılım sistemidir. BDT ikincil ve yardımcı ek bir tanı yöntemi olup son karar yine radyoloğa aittir.
 
Sistemin Sağladığı Faydalar
 • Akciğer kanserinin erken teşhisini sağlamak,
 • Radyologların gözünden kaçabilecek anomalileri tespit etmek,
 • Görüntülerdeki yanlış tanı oranını düşürmek ve doğru tanı oranını yükseltmek,
 • Akciğer X-Ray görüntülerinde erken kanser tanı koyulmasına yardımcı olmak,
 • Bilgisayar gücünü kullanarak teşhis sürecini hızlandırmak,
 • Artan çekim taleplerine karşın Radyologların iş yükünü azaltmaktır.
 
Sistemin Özellikleri
Anomali Tespiti
 • Yarıçapı 2.5 mm olan nodüllerin dahi tespit edilebilmesi,
 • Tespit edilen nodüllerin Radyolog tarafından doğru/yanlış şeklinde işaretlenebilmesi,
 • Radyoloğun tespit ettiği ek nodülleri işaretleyebilmesi,
 • İşaretlenen tüm nodüllerin oluşturulan raporlarda otomatik olarak gösterilmesi ve kaydedilmesi.
 
Raporlama ve Öğrenen Sistem
 • Daha fazla hasta vaka görüntülerinin raporlanması ile sürekli öğrenen sistem olması.
 
Esnek Lisanslama ve Farklı Çalışma Modelleri
 • Son kullanıcı ihtiyaçları esasında farklı çalışma ve lisanslama modellerinin oluşturulabilmesi.
 
PACS Sistemi Bağımsız
 • Uluslararası standartları desteklemesi sayesinde PACS sistemleri ile entegre olması.
 
Eğitime Destek
 • Üniversitelerde, hastanelerde vb. gerçekleştirilen eğitimlerde eğitim aracı olarak kullanılabilmesi.

Ürünler