Staj, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde edindikleri teorik bilgilerin staj sürecince çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adımı attıkları önemli bir süreçtir. Okulda edinilen bilgiler genellikle teorik bilgiler olup, öğrenciler belli bir konu üzerinde yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi pratiğe dökmekte sorun yaşayabilirler. Her ne kadar bazı bölümler öğrencilerine laboratuvar çalışmaları sunsa ve öğrencilerine pratik yapma imkânı verse de, sınıf geçmek için edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. Üniversitede okurken yapılan staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunar.

AKGÜN Yazılım bu noktada genç nesillerin öğrendiği teorik bilgileri uygulama aşamasına taşımada en büyük sektör destekçilerindendir. Stajyerleri kendi çalışanları gibi görüp, süreçlerde aktif rol almalarını sağlayarak bilgi ve beceri potansiyellerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.
 
Staj Sonu Ölçme ve Değerlendirme
Teknolojiye tutkuyla yaklaşan, yaratıcı çalışmalar gerçekleştiren, potansiyeline inandığımız stajyerler gelecekte bizimle çalışma şansına sahip olmaktadır.

AKGÜN’de Staj Avantajının Getirdikleri

  • İstihdam ve Kariyer Yönetimi,
  • Yazılım Projelerinde etkin rol alma,
  • Kişisel Gelişim,
  • Mesleki Yeterlilik,