10 Kasım 2020 - Salı


Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hayata geçirilen “Kamu Özel İşbirliği” projeleri kapsamında ülkemiz çok sayıda modern hastaneye kavuştu. Sağlıkta dijitalleşme sürecinde küresel bir güç haline gelen AKGÜN, birçok alanda olduğu gibi şehir hastanelerinde de öncülük etti. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk şehir hastanesi AKGÜN çözümleri ile hayata geçirildi.
 
Hastanelerimiz Dijitalleşiyor!
 
 
Kurduğumuz altyapı sayesinde hastaneler artık dijital bir kimliğe bürünüyor. Dijitalleşme ile birlikte hastanın sağlıkla ilgili tüm bilgileri doğru, eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınıp istenildiğinde tek tuşla ulaşılabiliyor. Böylece hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, sağlık personelinin de hayatı kolaylaşıyor.
 
AKGÜN Bilişim Teknolojilerinin Hasta ve Çalışan Yararına Kullanıldığı Dijital Hastane Modeli;
 
  • Bir hastanede bulunan bilgi sistemlerinin birbirleriyle bütünleşik olarak çalışan,
  • Her türlü tıbbi cihazın, bilgi yönetimi sistemine ağlar ve sensörler aracılığıyla bilgi gönderebilen,
  • Çalışanların ve hastaların yetkileri ve onayları dâhilinde bu sistemdeki bilgiye hastaneden veya uzaktan erişebilen,
  • Elle yapılan kayıt işlemlerini ortadan kaldırarak kâğıt, röntgen filmi gibi malzemelerin kullanımını ve çalışanların dokümantasyona ayırdığı süreyi azaltan,
  • Hastaya ve süreçlere dair her türlü veri ve bilginin doğru ve eksiksiz olarak kayıt altına alınarak işlenmesiyle ilgili kişi ve birimlerin kullanımına sunan,
  • Tıbbi hataları azaltarak hastaların tanı, tedavi ve izlenmesinde kaliteyi arttıran ve tüm bilgilerin hastanın kaydına yüklendiği sistemdir.
Tek Kampüste, Birden Fazla Binada, Tüm Sistemlerle Entegrasyon
Sağlık sektörünün kendine has gereksinimlerini karşılayan çözümler sunan AKGÜN, entegre sağlık kampüslerinin kendine özgü olan ihtiyaçlarını net bir şekilde karşılayan uygulamalar sunuyor. “Tek kampüste birden fazla binada hizmet verme”, “standart hastanelere oranla çok daha fazla alt bileşen ve ekipmanın yönetimi”, “hasta sayısının yüksekliği nedeniyle daha kapsamlı bir hastane bilgi sistemine ihtiyaç duyulması” gibi kritik role sahip gereksinimleri özel olarak projelendiren AKGÜN, birbirine entegre olan pek çok sistemin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
 
Akıllı Bina Teknolojisi, AKGÜN Dijital Hastane Teknolojisi ile Donatılıyor
Röntgenlerin, raporların elden ele dolaşmadığı, raporların direkt olarak sistemin içerisinden akışa dâhil olduğu, her türlü sağlık verisinin laboratuvar ve diğer birimlerden çıkan verilerin sistemin içerisinde dolaştığı ve depolandığı bir hastane sistemi kuruluyor.
 
Türkiye’nin İlk Şehir Hastanesi AKGÜN İmzası Taşıyor
Hasta kabulüne 16 Ocak 2017 itibari ile başlayan Ülkenin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, AKGÜN çözümleri ile hizmet vermektedir. AKGÜN Yazılım Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Tüm Avrupa’da Eski HIMSS EMRAM Kriterlerine göre 5’inci, Yenilenen 2018 HIMSS EMRAM Kriterlerine göre ise HIMSS STAGE 7 akreditasyonu alan İlk Hastane Yozgat Şehir Hastanesi Oldu.
 
Bu akreditasyonun alınmasında temel işlevi olan Bilgi Yönetim Sistemlerinin uçtan uca, sürdürülebilir, güvenli bir şekilde entegre olarak çalışması gerektiği bir yapı içerisinde, AKGÜN HBYS, AKGÜN LIS, AKGÜN RIS, AKGÜN PACS, Mobil Uygulamalar, Yoğun Bakım Yönetim Sistemi, Cihaz Entegrasyonları, Tıbbi İçerik ve İlaç Veri Tabanı Entegrasyonları, Hasta Güvenliğinin arttırılması ve tıbbi hataların azaltılması, doktor ve hemşire iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve klinik karar destek sistemleri ile desteklenmesi ve benzeri gibi yazılımlar AKGÜN YAZILIM tarafından üretilmiş ve Yozgat Şehir Hastanesinde başarıyla kullanılmaktadır.
 
Bunun yanında, AKGÜN Yazılım ürettiği ve Yozgat Şehir Hastanesinde çalıştırdığı Sağlık Bilgi Sistemi çözümlerini, aynı zamanda sağlık tesisinde hizmet veren diğer alt yüklenici sistemleri ile entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirerek, hastanenin bütün birimlerinde sağlık çalışanlarını bilgilendirerek doğru karar vermelerine yardımcı olmaktadır.
 

 
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Aziz Ahmet Surel ve
HIMSS Analytics Avrupa ve Latin Amerika Direktörü John Rayner

                                                              
HIMSS Stage 7 akreditasyonunun alınmasında
AKGÜN YAZILIM HBYS’nin temel işlevi bulunmaktadır.
 
Türkiye’de HIMSS STAGE 6 Akreditasyonunu Alan İlk Hastane Adana Şehir Hastanesi Oldu
Hasta kabulüne 18 Eylül 2017 itibari ile başlayan Adana Şehir Hastanesinin de hastane bilgi ve yönetim sistemi ile servis hizmetlerini de AKGÜN yönetiyor. 
 
Yeni 2018 HIMSS EMRAM kriterlerine göre HIMSS EMRAM Stage 6 akreditasyonunu 15.01.2019 tarihinde alan Adana Şehir Hastanesinde akreditasyonunun alınmasında temel işlevi olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde tüm yeni kriterler başarıyla uyarlanmıştır. Adana Şehir Hastanesinde uçtan uca, sürdürülebilir, entegre olarak güvenli bir yapı içerisinde çalışan hastane çözümleri AKGÜN Yazılım tarafından üretilmiş ve başarıyla kullanılmaktadır.
 
AKGÜN, Adana Şehir Hastanesinin işlerlik kazanmasını sağlayan sistem olan HBYS hizmetinin sürekliliği için gereken tüm yazılımları bir araya getirdi. Bu yazılımların ihtiyaç duyduğu veri merkezi ile tüm donanım, ağ ve diğer BT altyapısının entegrasyonunu gerçekleştirdi. 


 
   
Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray DAŞ
HIMSS EMRAM Stage 6 akreditasyonu onayından


HIMSS Stage 6 akreditasyonunun alınmasında 
AKGÜN YAZILIM HBYS’nin temel işlevi bulunmaktadır
 
Dünya Standartlarına Sahip Isparta Şehir Hastanesi de AKGÜN Dijital Teknolojileri Donatıldı
Açılışı 24 Mart’ta 2019’da gerçekleşen Isparta Şehir Hastanesinde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi servis hizmetlerini yönetmek üzere dijital teknolojimizle aktif biçimde yer almaktayız. A’den Z’ye deneyimli tüm dijital hastane çözümlerimiz ile Isparta Şehir Hastanesinde hizmet sunmaktayız.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Hayalim” dediği şehir hastanelerinden biri olan Isparta Şehir Hastanesi, Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hayata geçirildi.

755 yataklı hastanede, 167 poliklinik, 20 ameliyathane, 131 yataklı yoğun bakım, 35 yataklı fizik tedavi ünitesi, 26 yataklı hemodiyaliz ünitesi, 35 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve hava ambulanslarının iniş ve kalkış yapabileceği heliport yer alıyor.

AKGÜN Yazılım olarak  ülkemiz için gerçek anlamda hayati bir öneme sahip bu projede, Isparta Şehir Hastanesi’nin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi servis hizmetlerini yönetmek üzere dijital teknolojimizle aktif biçimde yer almaktayız.

Hastanelerde gerçekleşen bu dijitalleşmeyle hastanın sağlıkla ilgili tüm bilgileri doğru, eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınıp istenildiğinde tek tuşla ulaşılabilmektedir. Böylece hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken sağlık personelinin de hayatı kolaylaşmaktadır. Isparta Şehir Hastanesinde dijital hastane dönemi ile işlemlerinin daha hızlı yapıldığı bir sistemle hizmet vermekteyiz.

Akıllı bina teknolojisi, AKGÜN dijital hastane teknolojisi ile donatıldı
Röntgenlerin, raporların elden ele dolaşmadığı, raporların direkt olarak sistemin içerisinden akışa dahil olduğu, her türlü sağlık verisinin laboratuvar ve diğer birimlerden çıkan verilerin sistemin içerisinde dolaştığı ve depolandığı bir hastane sistemi.AKGÜN Yazılım olarak şehir hastanelerinin yazılımlarını, 
Dünya standartlarına taşımanın vermiş olduğu haklı gururu yaşamaktayız.