27 Kasım 2019 - Çarşamba


Yenilikçi ürünler, güçlü çözümler ve geniş portföye sahip olan AKGÜN, Diyaliz Merkezlerini de portföyüne ekleyerek sektördeki yelpazesini genişletti.
 
AKGÜN Diyaliz Merkezleri Yönetim Sistemi, diyaliz merkezi yazılım uygulaması ve işletilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Buna göre diyaliz merkezleri için merkezi bir yazılım sistemi oluşturulmuş olup sürekli ve gerçek zamanlı olarak farklı lokasyonlarda bulunan diyaliz merkezlerinin izlenebilirliği ve yönetilebilirliği tek merkezden sağlanabilmektedir. AKGÜN Diyaliz Merkezleri Yönetim Sistemi ile hem idari hem tıbbi ve hem de organizasyonel anlamda diyaliz merkezlerinin yönetilmesini sağlamaktadır.

Bu sistemin temel amacı, sağlık tesisi değerlerini niceliksel ve niteliksel olarak değerlendirebilen/ölçebilen ve sağlık tesisinin mevcut ve/veya yenilenecek/ güncellenecek tıbbi iş süreçlerini kapsayan entegre bir otomasyon sistemi altyapısı sağlamaktır.
 
Ayrıca, Diyaliz Merkezleri için HBYS Hastane Bilgi Yönetim Sistemi; ulusal veya uluslararası geçerliliği olan iletişim, sınıflandırma ve sağlık bilişimi standartlarına ve/veya normlara, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kriterlere, güncellenen ve yayınlanan standart rehber dokümanlarında belirtilen şart ve özelliklere uygun olarak üretilmiştir. Sistem, diyaliz merkezlerinin tıbbi iş süreçlerinin yönetilmesinin yanında, birimlerinin kapasite planlaması, yerleşim planlaması, iş gücü ve vardiya planlaması, devamlılığının sağlanması için teknik alt yapı yönetimi, iş akış ve kalite süreçlerinin ilgili mevzuatların gerektirdiği şekilde en verimli düzeyde çalışmasını sağlayacak yapıdadır.