3 Ekim 2019 - PerşembeBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak önemi giderek artan büyük veri kavramı sağlık hizmetlerinde önemli bir yere sahiptir. Sağlığın korunması, geliştirilmesi, doğru tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi, tıbbi hataların azaltılması, hasta güvenliğinin iyileştirilmesi ve bakım kalitesinin artırılması gibi pek çok alanda istenen iyileşmeler için gerekli olan kaynak ve yöntem, büyük veri uygulamaları ile sağlanabilmektedir.

Tüm çözüm süreçlerinde ileri teknolojiyi kullanan AKGÜN, büyük miktardaki elektronik sağlık verilerini, işlemek ve analiz etmek için kullanılan araçlar, teknolojiler, yöntemler ve prosedürler topluluğu geliştirmektedir.

AKGÜN 112 Acil Komuta Merkezleri Yönetim Sistemi;

  • Kolaylıkla bilginin toplandığı, takip edildiği, depolandığı, gösterildiği, aktarıldığı, geri çağrıldığı bir sistemdir.
  • İçerisinde barındırdığı yeni bilgi, iş akışları ve toplama kuralları ile daha önce benzeri bulunmamaktadır.
  • İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı olan sağlık tesislerinin arasında veya il sağlık müdürlüklerinin dışında bir başka sağlık tesisler arasında bölgesel olarak koordinasyonun ve komuta kontrolünün sağlanmasında kullanılmaktadır.
Aşağıda belirtilen alt sistemlerden oluşmaktadır:

1. Hastane Acil Servisleri Yönetimi Sistemi
2. Komuta Kontrol Merkezi Yönetimi Sistemi