AKGÜN AKERP-CRM İş İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

AKERP-AKCRMMəntiqi, istehsal, maliyyə, insan qaynaqları kimi təməl, mühasibat, sənəd rəhbərliyi kimi dəstək funksiyaları inteqrasiya edərək iş proseslərinin avtomatlaşdırılması, qaynaqların bütün təşkilat daxilində planlaşdırılması və nəzarət əməliyyatlarının asanlıqla və düzgünlüklə edilməsini təmin edən tətbiqi sistemlərinə ERP deyilir.

Təməl olaraq, mövcud bir təşkilati tətbiqdən ERP sisteminə keçmək qurumun iş müddətlərinin yeni bir mühitə köç etməsi deməkdir, artıq bu yeni quruluşda həyat sürəcək.
İstifadəyə keçid əvvəli hazırlıqların edilməsi və doğru idarə olunması lazımdır. Burada ağıllı, diqqətli və vasvası bir iş lazımdır. Texnologiya xaricində insan və dəyişiklik idarə məsələlərinin nəzərə alınması zəruridir. Çox intizamlı bir sıra çalışması tələb edir. Müvəffəqiyyətin təməli, canlı istifadə dövrünə girildiyində qurumun bütünlüklə öyrənmə müddətinə girməsidir. ERP quraşdırılması şirkət içində mədəni dəyişmə və dəyərlərin ortaya çıxması üçün bir fürsətdir.

Son illərdə birdən çox iş yerindən ibarət müəssisələrdə bütün fəaliyyətlərin inteqrasiyası cəhdi, informasiya texnologiyası üçün yeni bir ehtiyac yaratmışdır. Əslində əsas Resursları Planlaması, qlobal informasiya inteqrasiyasını reallaşdıran vahid bir proqram strategiyasıdır.

ERP; müəssisənin strateji məqsəd və hədəfləri istiqamətində müştəri tələblərini ən uyğun şəkildə qarşılaya bilmək üçün müxtəlif coğrafi bölgələrdə olan tədarük, istehsal və paylama qaynaqlarının ən təsirli və məhsuldar bir şəkildə planlanması, əlaqələndirilməsi və nəzarət edilməsi funksiyalarını saxlayan bir sistemdir.


üst

Akgün Yazılım © 2020