AKGÜN Personal / İnventar Yerləşim Təqib Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

lokasyondemirbas

Giriş, çıxışların və yerləşməsinin  əhəmiyyətli olduğu yerlərdə (xəstəxana, iş yerləri, fabriklər, otellər və s.) Istifadə edilən bir nəzarət sistemidir. Söz mövzusu yerlərdə personalın və digər ləvazimat hərəkətlərinin nəzarət altına alınması üçün istifadə edilir.

Texnologiyanın inkişafıyla artıq adam və vəsait tanıdan olaraq RFID sistemlər dövrəyə girərək  müəyyən yerlərdə Alıcılar vasitəsiylə maraq obyektin binanın harasında olduğunu dəqiq olaraq ortaya çıxarır. Söz mövzusu mobil sistem olan cihazların ehtiyac anında yerinin anında təsbit edilməsi və sürətlə giriş təmin edilməsinə imkan verir. Eyni şəkildə personalın binanın harasında olduğu, haralarda zaman xərclədiyi çox asanlıqla ortaya çıxardılır. Xəstəxana tətbiqində isə xəstələrin olduğu yerin müəyyən edilməsi, düşmə kimi hadisələrdə anında müdaxilə edilməsi üçün istifadə edilə bilər.

Giriş Kontrol sistemiylə işçilərin hara, hansı zamanlarda girdiyinin təsbiti mükəmməl bir şəkildə hesabatlanır. Giriş Kontrol sistemi binaya icazəsiz şəxslərin girişlərinə maneə törədən və video müşahidə, oğru, yanğın sistemlərini tamamlayan texnoloji bir həlldir. Yerləşim təqib sistemi bütün giriş-çıxış hərəkətlərini kompüter mühitinə yazaraq yoxlayır. Istənildiyində kimlərin və ya hansı cihazın nə vaxt hansı qapıdan giriş-çıxış etdiyini hesabat halında səlahiyyətli istifadəçisinə çatdırar.

Niyə Yerləşim Kontrol Sistemi?
• Cihazlara sürətli girişin təmin edilməsi
• Personalın giriş və çıxış zamanlarının nəzarət edilməsi, qeyd altına alınması
• İş gücü itkilərinə maneə törədilməsi, məhsuldarlığın artırılması
• Texnologiyanın təmin etmiş olduğu asanlıq
• Asan istifadə təmini
• Tam təhlükəsizlik təmini
• Mərkəzi rəhbərlik və monitorinq.
• daxili və xarici oğurluğun azaltması

Sisteminin İstifadə Sahələri:
Hər cür ictimai və xüsusi təşkilatlar, Firmalar, fabriklər,  Ofislər, Depo, Xüsusi Şöbələr, Liftlər, Saytlar, Plazalar, otellər və s. üçün tətbiq oluna bilir.

Sistemin təmin etdiyi üstünlüklər
Sistemin ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri giriş fəaliyyətlərini qeyd altına alması (loglaması) və hesabatlanmasıdır. Beləcə yaşanan bir hadisədən sonra kimin hansı sahələrdə olduğu asanlıqla və tez şəkildə təyin oluna bilər və bu vəziyyət hüquqi problemlərə də həll yaradar.
Sisteminin iş prinsipi:
Sisteminin iş prinsipi olduqca sadə bir təmələ əsaslanır. Yerləşim təsbit sistemi, personalın və ya cihazın sahib olduğu RFID tag / kartlar sayəsində şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilir. Bina içərisində uyğun sahələrə RFID alıcılar yerləşdirilir. Əlaqəli obyekt  RFID alıcılardan giriş-çıxış etdiyi anda yerləşim təsbiti edilir.

RFID (Radio Frequency Identification) ilə “radio tezliyi ilə şəxsiyyət təyin etmə”
RFID texnologiyaları, radio tezliyi köməyi ilə obyektlərin və ya canlıları təyinə faydalıdır. Aktiv / passiv RFID etiketlər, obyektlərin və ya orqanizmlərin tanınmasında istifadə edilir. 125-134 KHz LF, 13.56MHz HF, 865-868 MHz UHF və 2.45 GHz olaraq fərqli tezliklərdə çalışan sistemlər istifadə edilir.


rfid-etiket

RFID İş Prinsipi

Sistem Komponentləri
1.RFID Etiket

RFID etiketi, uyğun aplikasya və tutum ilə müəyyən edilmiş bir RFID çipi tətbiqindəki iş şərti çətinlikləri göz önünə alınaraq (istilik fərqləri, kimyəvilər, zərbələr) çipləri daha güclü antena və daha güclü örtmə ilə çətin şərtlərdə işə adaptasiya edilmiş halıdır.
• Passiv Etiket
• Yarı passiv Etiket
• Aktiv Etiket

 

 

2.RFID Antena
RFID antenalar, yaydıqları radio tezliyi ilə etiket üzərindəki çiptə olan məlumatı etiket üzərindəki Antenada olan əks olma nəticəsində oxucuya çatdırırlar. Antenalar güc, oxuma şəkli (Xətti, dairəvi) və oxuma sahələrinə (uzaq sahə oxuma, yaxın sahə oxuma) görə fərqli modellərdə olurlar.

3. RFID oxuyucusu
RFID oxuyucusu antenadan gələn siqnalları tətbiq layına müəyyən protokollara uyğun olaraq köçürür. RFID oxucuları sabit olmaqla birlikdə əl terminalı şəklində oxucularda mövcuddur. Əl terminallarına RFID antena inteqrə olaraq var. RFID oxuculara 1-4 antena bağlana bilər. RFID oxuculara bağlanan antenaların gücləri ayrı-ayrı nizamlana bilər.

4.Ara Lay Tətbiqi
RFID oxucu ilə tətbiq arasında çalışan və sistem arxitekturasının ən əhəmiyyətli elementi olan Ara Lay Tətbiqi (Middleware) tamamilə oxucu rəhbərliyi, oxunan etiket məlumatının rəhbərliyi və antena rəhbərliyi əməliyyatlarını həyata keçirir. Oxucu ilə əlaqədar oxuma üsulu, şəbəkə konfiqurasiyası, antena parametrləri reallaşdırması, oxumanın hansı antena və hansı oxucu tərəfindən reallaşdırıldığının təyin olunması kimi bir çox əməliyyatı ara lay tətbiqi ilə reallaşdıra bilərsiniz. Burda ən əhəmiyyətli mövzu Ara Lay tətbiqinin söykəndiyi RFID protokoldur. Hər bir oxucunun özünə aid bir protokolu və bu protokola uyğun çalışan bir ara lay arxitekturası vardır. Lakin bütün dünyada RFID texnologiyasının sürətlə inkişafı nəticəsində EPC tərəfindən bir standart təyin olunmuş və RFID oxucular üçün LLRP (Low Level Reader Protocol) əsas protokol olaraq qəbul edilmişdir. RFID tətbiqiniz əgər LLRP ‘ye uyğun olaraq inkişaf etdirilmişsə LLRP uyğun hər oxucunu sisteminizə daxil edə bilər və tətbiqinizdən hər hansı bir dəyişikliyə ehtiyac duymazsınız. Lakin tətbiqiniz hər hansı bir oxucunun özünə aid protokoluna uyğun olaraq inkişaf etdirilmişsə bu sistemə bundan sonra daxil edəcəyiniz oxucuların da eyni marka olması lazımdır. LLRP RFID tətbiqlərində bir zərurət olaraq tələb edilməli və qurulacaq sistemlər irəlidə yaşana biləcək inkişaflar da düşünülərək hazırlanmalıdır.


üst

Akgün Yazılım © 2020