AkPACS 3D (3 Ölçülü) Tətbiqləri
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 31.10.2013

PACS 3B2B görüntülər imic proses əməliyyatı ilə işlənərək 3 ölçülü görüntülər əldə edilə bilməkdə, əldə edilən 3 ölçülü görüntülər üzərində kəsmə və çıxarma əməliyyatları ilə istənməyən orqan və toxumalar görüntü daxilində çıxarılaraq ətraflı görüntülər əldə edilir.

Yaradılan 3D görüntülər üzərində uzunluq, bucaq ölçümü və sıxlıq kimi ölçmələr edilir, edilən bu ölçmələr və dəyişikliklər qeyd edilərək PACS serverinə yazılıb filmə yazılır.

Yaradılan 3D görüntülərə hazır preset tətbiq olunaraq orqanlar daha diqqətə çarpan hala gətirilə bilir, yaradılan yeni preset qeyd edilərək fərqli tədqiqlərə tətbiq oluna bilir.

2B bölümlərdən MIP, MINIP, MPR və Curved MPR görüntüləri əldə edilir.
Araşdırılan orqan sagital, koronal və aksial planda Mouse-un bir hərəkəti ilə izlənir, bu əməliyyat sayəsində patologiyaların digər orqanlar ilə olan əlaqəsi volumetrik olaraq hesablanır.


üst

Akgün Yazılım © 2020