Bələdiyyə Məlumat İdarəetmə Sistemi
Yayınlanma Tarihi: 24.07.2013 | Son yeniləmə tarixi: 28.10.2013

belediyebilgisistemelri

İçində olduğumuz İnformasiya və Kommunikasiya çağının Avropa və Dünyadakı təsirləri ölkəmizdə də hiss edilməkdə olub bu dəyişmə ölkəmizdəki ictimai qurum və təşkilatlar tərəfindən yaxından təqib edilir. Müasir sivilizasiyanın bir gərəyi olaraq bu dəyişməyə uyğunlaşmaq üçün mərkəzi idarə tərəfindən qüvvəyə qoyulan qanunlarla gətirilən yenilikləri, ictimai qurum və quruluşlarında bərabər dəyər bir müddət içərisində həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 1986-cı ildə qurulan Akgün ilə irəliləyən zaman içərisində davamlı keyfiyyətli xidmət hədəflərini yüksəltmiş, ayrıca fəaliyyət göstərməkdə olduğu sektorlarda xüsusilə Bələdiyyələrə açar təslim həllər təqdim edən Akgün bünyəsində çıxarmış olduğu Bələdiyyə Programları ilə bütün Bələdiyyə şöbələrinə xitab edir.

İndiki vaxtda şəhər qurulauşarımızın mərkəz nöqtəsində bələdiyyələr var bu səbəblə Şəhər və Kəndlilərin bağlı məlumatların, Bələdiyyə Məlumat Sistemi intizamı altında qiymətləndirilməsi bələdiyyələr baxımından böyük əhəmiyyət daşımaqda Akgün Yazılım isə bu inkişaf xəttinin şüurunda olaraq və gərəklərini yerinə yetirərək təsirli və məhsuldar həlləriylə bələdiyyələrimizi gələcəklə görüşdürməyi hədəfləyir.

Akgün proqram təminatı, Məlumat əməliyyat modulu, Başçılıq modulu, Ekologiya təmizlik modulu, Elan reklam modulu, Əmlak modulu, Su reallaşdırma və ödəniş modulu, Əsas reallaşdırma və reallaşmayan ödəniş modulu, ödəniş modulu, Digər gəlirlər reallaşdırma modulu, uçot modulu, daşınar mal müdiriyyəti modulu, Personal modulu, Statistika modulu, Məmur əmək modulu, İşçi əmək modulu, daşınmazların təqibi modulu, Evləndirmə modulu, İnternet üzərindən xidmət təqib modulu, Dayanacaq modullarının bir-birləriylə inteqrasiyasından doğan avtomatlaşdırma sistemi sayəsində bələdiyyələrimizdə; Gəlirlərin bir sistem daxilində təqibi, Qurum içi mühasibat rəhbərlik və yoxlama sisteminin sağlam işləməsini təmin etmək, gəlirlərin girişini asanlaşdırmaq, Gəlirlərin hesabatlanmasını asanlaşdırmaq, Personalın kompüter mühitində işini təmin etmək, Personalın sürətli və doğru əməliyyat etməsini təmin etmək, Keçmişə istiqamətli məlumatlara sürətli və doğru çıxış imkanını təmin etmək Bələdiyyədəki  iş və personal məhsuldarlığı artırmaq, Bələdiyyənin xalqa daha keyfiyyətli və müasir xidmət verməsini təmin etmək, Kompüter texnologiyası ilə bələdiyyənin inkişafını və böyüməsini təmin etmək, Xalqın bələdiyyə olan etibarını artırmaq və Bələdiyyədəki məlumat, sənəd və statistik məlumatların ən xüsusiyyətli standartlarda hesabatlanması kimi xidmətlərlə Türkiyədə 30 dan çox bələdiyyəylə müvəffəqiyyətlə sürən əməkdaşlığa malikdir.

Şəhərə bağlı məlumat çoxluqlarının aktual texnologiyaya əsaslanan kompüter dəstəkli işlərlə yönlənərək, bu məlumatlardan şəhər və şəhərli faydasına müxtəlif məlumatlar çıxarılmasını və istifadəsini təmin edən bələdiyyə informasiya sisteminin yaradılmasını hədəfləyən Akgün, Yerli İdarəetmə İnformasiya Sistemləri həllərində Türkiyə ümumisi Bələdiyyələrinə Texnologiyanı şüurlu istifadə edərək, məlumata sürətli çatma və onu daha sürətli qiymətləndirmə imkanları təqdim edir, bu nöqtədə Bələdiyyə proqramı çıxarmaq çox təşkilati xüsusiyyətə bir yerdə sahib olmağı tələb edir. Qanun və qanunvericiliklərə  hakimiyyət, proqramlaşdırma dilləri və məlumat bazaları üzərində ixtisas, beynəlxalq standartlarda və xüsusi proqram təminatı arxitekturası, təcrübəmizlə birləşdirdiyimiz təşkilati xüsusiyyətlərin bir hissəsi. Bu gün gəldiyimiz nöqtə, Akgün’ün həmişə daşıdığı və zamanla inkişaf etdirdiyi bu xüsusiyyətləri, sektorda istifadəsindəki isabət ortaya qoyur.

Rəsmi qanunvericiliyə görə ibarət olan dəyişmələr mütəxəssis heyətimizlə avtomatik sistemimizə qısa müddətdə daxil edilir. Modullar arası inteqrasiya sayəsində bürokratik sənəd sıxlığı azaldılmışdır. Mükəlləflərin ehtiyacı olan vergi borcu kimi bəzi məlumatlara elektron mühitdə çata bilməsi işçilərin iş yükünü azaldır. Terminallar sayəsində sahədə çalışan vəzifəli su endexlerini oxuma paylama və ödəniş əməliyyatları tək səfərdə reallaşdırmaqda və bu sayədə səhv endex oxuma kimi vəziyyətlər önlənmiş olar.


üst

Akgün Yazılım © 2020