Keyfiyyət Sənədlərimiz
Yayınlanma Tarihi: 21.08.2013 | Son yeniləmə tarixi: 08.03.2018

AR-GE Mərkəzi

İnkişaf etdirdiyi yenilikçi məhsul və xidmətlərlə Türkiyənin qabaqcıl informasiya şirkətləri arasında yer tutan Akgün, T.R. Elm, Sənaye və Texnologiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş AR-GE Mərkəzidir

CMMI Level 3

AKGÜN, CMMI Modeli Ödəmə Səviyyəsi 3cü olduğunu bu sənəd ilə sübut edir. Türkiyədə sağlamlıq sektoruna CMMI Ödəmə Səviyyəsi 3-ə sahib olan ilk və tək firma AKGÜN’dür. CMMI Ödəmə Səviyyəsi 3 Sənədi Akgün’ün keyfiyyətli məhsullar təqdim etdiyini, beynəlxalq bazarlarda bilinər olduğunun, riskləri daha təsirli idarə edə bildiyinin rəsmi dəlilidir.

ISO 10002

AKGÜN Grup, şirkətin daxilində planlaşdırma, layihə, müəssisə, baxım və inkişaf daxil olmaqla, müştəriyə təqdim edilən məhsul və xidmətlərlə əlaqədar müştəri məmnuniyyətini artırmaq üçün rəhbərlik məlumatları verən beynəlxalq standartdır.TS ISO 10002 Müştəri məmnuniyyəti İdarəetmə Sistemi sənədinə sahibdir.
TS-ISO-IEC 27001

TS-ISO-IEC 27001

ISO 27001 Məlumat Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Sənədi Akgün’ün informasiya təhlükəsizliyi risklərini təsirli idarə etdiyini, riskləri nəzarət altına almaq və davamlı izləmək adına lazımlı sistemə sahib olduğunun rəsmi dəlilidir.
 TS 13298

TS 13298

AKGÜN məhsulları arasında yer tutan Elektronik Sənəd İdarəetmə Sisteminin sistem ehtiyyaclarının, sənəd idarəetmə metodları və tətbiqlərinin, sənədlərin idarəedilməsi üçün vacib ehtiyyacların, elektronik sənədlərdə olmağı vacib olan diplomatik xüsusiyyətlərin, elektronik sənədlərin hüquqi etibarlılıqlarının təmin edilməsi üçün alınması lazım olan tədbirlərin, təhlükəsiz elektronik imza və möhür sistemlərinin tətbiq edilməsi üçün lazımlı infrastruktura TS 13298 Elektronik Sənəd İdarəetmə Standartına görə sahib olduğunu TSE tərəfındən keçirilən yoxlamalarda sənədləşdirmişdir.
TS-OHSAS 18001:2007

TS-OHSAS 18001:2007

AKGÜN OHSAS 18001:2007 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standarta sahib olduğunu bu sənəd ilə sübut edir. OHSAS 1800:2007 sənədi ilə AKGÜN sağlamlıq və təhlükəsizlik risklərini təyin edir, bu risklərin idarə altında tutulması, potensial qəzaların azaldılması, səhiyyə və təhlükəsizlik qanunvericiliyinə uyğunluq təmin edilməsi adına bütün tələbləri yerinə yetirmişdir.
ISO 9001: 2008

ISO 9001

AKGÜN ISO 9001 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi Sənədinə malikdir və əlaqədar standartın bütün vacibiyyətlərin yerinə gətirildiyini dəlilidir. Bu sənəd ilə AKGÜN məhsul və xidmətlərinin müştəri gözləmələri ilə üst-üstə düşdüyünü zəmanət altına almaqdadır.
 Satışa Təqdim edilən proqram məhsullarının Keyfiyyət Xüsusiyyətləri və qiymətləndirilməsi

TS ISO/IEC 25051

AKGÜN; TS ISO/IEC 25051 Satışa Çıxarılan Proqram Məhsullarının Keyfiyyət Xüsusiyyətləri və Qiymətləndirmə standartı çərçivəsində; satışa çıxarılan proqram paketlərinin keyfiyyə ehtiyyacları ilə uyğunlaşdığını, bu paketlərin test qeydiyyatlarını təyin edən standartlar çərçivəsində yatardığını, proqram paketlərinin uyğunluq qiymətləndirmələri üçün vacib təlimatlara uyduğunu TSE tərəfindən keçiriən yoxlamarda sübut etmiş və sənədləşdirmişdir.İstifadə edilən keyfiyyət ehtiyyacları, çox funksiyalılıq, təhlükəsizlik, istifadəyə yararlılıq, məhsuldarlıq, davamlılıq təriflərinə uyğun olduğunu sübut etmişdir.
ISO 13485:2003

ISO 13485

AKGÜN ISO 13485:2003 İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi Standartına malikdir. Bu sənəd ilə AKGÜN tibbi cihazların dizayn, inkişaf etdirmə, istehsal, montaj və xidmət xidmətlərinin təmin edilməsi üçün lazım olan bütün standartları qarşıladığını sübut edir.
Xidmət Kafilik Sənədi

Xidmət Kafilik Sənədi

AKGÜN; verdiyi xidmətlərin kifayətliliyi, əlaqədar Türk standartına və/vəya Türk Standartları İnstitutu tərəfindən hazırlanmış olan kriteriyalara uygunluğunu Hizmet Yeterlilik Belgesi ilə sübut etmişdir.
 IHE

IHE Profillerinə Uyğunluq Sertifikatı

AKGÜN; Integrating the Healthcare Enterprise uyğunluk sertifikatı ilə inkişaf etdirdiyi məhsul/sistemlərin digər sistemlərlə daha asan və təyin olunan standartlara görə əlaqə qurduğunu isbatlamışdır.
CE

CE

AKGÜN çıxarmış olduğu PACS məhsulları üçün CE Markalamasına malikdir. CE Markalaması ilə AKGÜN PACS məhsullarının təhlükəsizlik, sağlamlıq, ətraf mühitin qorunması tələblərinə daxil olan bütün şərtləri təmin etdiyini rəsmən sübut edir.

üst

Akgün Yazılım © 2020