Görüntüleme merkezlerinde ve hastanelerin / kliniklerin radyoloji birimlerinin süreçlerini yönetmek için geliştirilmiştir. Rol bazlı yetkilendirmeler kullanıcı bazlı verilebilmektedir.
AKGÜN RBS diğer projelerden bağımsız olarak üretilmiş başlı başına çalışabilen, kullanılabilen, satın alınabilen bir web projesidir.

Genel olarak AKGÜN RBS’nin sahip olduğu özellikler
 
 • Radyoloji cihazları seviyesinde randevu cetvelleri oluşturularak hastalara uygun randevuların verilmesi sağlanır.
 • Uygulama tetkik bazlı radyasyon/doz oranını hesaplayarak bu oranın yüksek olması durumunda alarm verir.
 • RBS cihaz iş listesini teknisyen ve uzman rolü seviyesinde hazırlar.
 • PACS tarafında çekilen görüntülere erişim sağlar.
 • Radyoloji uzmanı tarafından incelenen görüntülerin raporlaması yapılır.
 • Onaylanmış radyoloji raporlarının Teletıp entegrasyonu ile Bakanlığa gönderilir.
 • Farklı teknoloji ve sistemlerle entegrasyona sahiptir (HL7, WADO, PACS, DICOM).
 • RBS Karar Destek Sistemi; esnek, dinamik ve web tabanlı olup, çoklu dosya ve dil seçeneğiyle verileri istenilen formatta dışarıya aktarabilen bir bilgi sistemidir.
 • Radyoloji Stok Modülü çekim yapılırken kullanılan sarf maddelerin stok kontrolünü sağlar.
 • RBS ile bütün radyoloji süreçleri (hastaya; tetkik istemi yapıldı, randevu verildi, çekimi başladı, iptal edildi, çekimi bitti, raporu dikte edildi, raporu yazıldı, raporu onaylandı) yönetilir.
 • Hasta bilgilendirme ekranlarıyla hasta bekleme listesi görüntülenir ve çağrılan hasta uyarısı yapılır.
 • Sistem uluslararası arenada çalışmaya uygun olarak geliştirilmiştir. Çoklu dil ve çoklu para birimi seçenekleriyle kullanılabilmektedir.
 • Sağlık Bakanlığının Teletıp mevzuatlarına uygundur.
 
 

Ürünler