27 Kasım 2011 - Pazar


Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 24-26 Kasım 2011 tarihleri arasında Ankara Rixos Grand Hotel’ de 3.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi gerçekleştirilmiştir.

3 gün süren Kongreye; kamu ve özel sektörde görev yapan Üst Düzey Sağlık Yöneticileri, Akademisyenler, Başhekimler, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürleri, Kalite Yönetim Direktörleri, Hekimler ve Diğer Sağlık Personelleri başta olmak üzere yaklaşık 1500 kişilik katılım sağlamıştır.

Sağlık Bilişimi alanında sektörün öncüsü olan AKGÜN, bu Kongreye de Sponsor olarak katılmış olup Sağlıkta Performans ve Kalite artışına yardımcı olmak üzere; geliştirilen AR-GE ürünlerimizin sunulduğu bir stant açmıştır.

Yoğun ilgi gören standımızda ziyaretçilerimize;

 • SÜREÇ UYGULAMALARI
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME
 • AR-GE ÜRÜNLERİ ve İNOVASYON PROJELERİ
 • Acil Çağrı ve Hasta Takip Sistemi
 • Acil Serviste Konsültan Doktor Çağrıma Sistemi
 • Kan Alma Bilgi Sistemi (Kan koltukları ve servisler için)
 • Sözel Order Sistemi
 • Hastane Kiosk Uygulaması
 • LCD Çağrı ve Bilgilendirme Modülü
 • Veznesiz Modülü
 • Online Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS)
 • Kimlik Tarama Sistemi
 • Akıllı Kalem Uygulaması (Acil Servisler için)
 • RFID Uygulamaları (insan, malzeme takibi, lokasyon takibi, demirbaş takibi)
 • AKGÜN İŞ ZEKASI VE YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
 • MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ
 • KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI
 • KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ OLAN BİLGİ SİSTEMLERİ
 • UZAKTAN EĞİTİM
Konularında uygulamalı bilgiler sunulmuştur.

Özellikle, AKGÜN Yazılımın geliştirdiği AR-GE ürünleri ve İnovasyon Projelerinin, S.B. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın “Kurumsal Hizmet Yönetimi” rehberinde belirtildiği gibi, hastane performans puanına; Acil Çağrı ve Hasta Takip Sistemi: 135 puan, Acil Serviste Konsültan Doktor Çağırma Sistemi:15 puan, Kan Alma Bilgi Sistemi:10 Puan, Sözel Order Sistemi:15 puan olmak üzere; TOPLAM:175 PUAN katkı sağladığı belirtilmiştir.