1 Mart 2014 - Cumartesi


AKGÜN, Akciğer X-Ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi ile Sağlık Hizmet Sunumunda Yeni Bir Çığır Açtı!

Sektöre Yön Veren AKGÜN, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek  Akciğer X-ray Görüntülerinde Bilgisayar Destekli Tanı Projesini hayata geçirmiştir.  Bu sayede Akciğer x-ray görüntülerinde radyologlara ikinci görüş desteği sunmak üzere otomatik nodül tespit etme sistemi gerçekleştirilmiş oldu. AR-GE desteğinde geliştirilen bu proje sayesinde Türkiye’ de SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇILMIŞ OLDU.

Neden böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu ?


Klinik çalışmalarda kanserli vakaların sadece %16’sı erken dönemde tespit edilebilmektedir ve bunları erken teşhis yapılabildiği takdirde hastaların, 5 yıl yaşama oranı 3 katına kadar çıkmaktadır. 

Diğer taraftan yapılan farklı bir çalışmada;

  1. Akciğer kanseri hastalarının eski akciğer grafilerine retrospektif olarak bakıldığında bunların yaklaşık %90’ında atlanmış lezyon görüntülerinin görülebildiği rapor edilmiş.
  2. P-A akciğer grafilerinde bulunan ve çapları 7 mm civarında olan nodüllerin radyologlar tarafından görülebilme şansı yaklaşık %50’dir. (Bu oran kalsifiye olmayan nodüller için geçerlidir). Bu da bu boyutlardaki nodüllerin yaklaşık yarısının görülemediği anlamına gelir.
  3. Ortalama çapı 2.5 cm’ye ulaşmış akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı yaklaşık %13 iken, erken evrede (Evre I) yakalanan akciğer kanserlerinde 5 yıllık yaşam şansı %70’lere kadar çıkmaktadır.
  4. Hekimler tarafından tanı konamamış (atlanmış) akciğer kanseri olguları, ABD’de radyologlar hakkında en sık tazminat davası açılan ikinci mediko-legal kategoridir.
Bu çalışmalar göstermektedir ki; gözden kaçırılan nodül oranı çok fazla ve bu hastalar çok geç evrelerde yakalanabilmektedir. Bu çalışmalar her ne kadar ABD’de gerçekleştirilmiş olsa da ülkemizde bu durumdan daha ileride değildir.

BDT Sisteminin Kullanımı Nasıl Olmalıdır ?

Radyolog ilk etapta BDT Sisteminin etkisinde kalmamak için BDT sistemini çalıştırmaz ve  görüntü üzerinde rutin yorumunu yapar. Daha sonra BDT sistemini çalıştırarak her iki durumu karşılaştırır. BDT sistemi görüntü üzerinde bulduğu anormal bulguları işaretler. Radyolog bu bulguları teyit ettiğinde PACS’de arşivler. BDT sistemi  DİCOM  standartlarında haberleşir ve herhangi bir Hastane Bilgi Sistemleri standartlar çerçevesinde entegre olabilir.

Sonuç olarak; gerek teknolojik gerekse biyolojik kısıtlar görüntüler üzerinde nodüllerin yakalanmasını engellemektedir. AKGÜN’ ün ülkemizde bir ilk olarak gerçekleştirdiği sistem ile akciğer x-ray görüntülerinde otomatik nodül tespit etmesiyle radyologlara ikinci bir göz olarak yardımcı olacak ve sağlık hizmet sunumunun kalitesini arttıracaktır.