8 Haziran 2012 - Cuma


“Herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti” ana fikri üzerine inşa edilmiş “Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde Bakanlık Teşkilatı yeniden yapılandırıldı. Planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirme amacıyla yeniden yapılandırılan kurumların; ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, küresel gelişmeleri gözeten, çağdaş yönetim anlayışıyla, verimli, etkili, saydam ve hesap verebilir olmaları hedeflendi. Bu bağlamda; sağlık yönetiminde bir gereklilik olarak ortaya çıkan profesyonelleşmeye katkı sağlamak amacıyla “Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri” konulu sempozyum 07-08 Haziran 2012 tarihinde Rixos Grand Ankara Otel’de düzenlenmiştir.

Sektöründe öncü firma olan AKGÜN ANA SPONSOR olarak Sempozyuma destek vermiştir.

AKGÜN Kamu Hastane Birliği‘ne hazır olduğu mesajını tüm katılımcılara duyurmuştur.