21 Aralık 2021 - Salı


AKGÜN Dijital Sağlık Çözümleri ile Daime İleriye

İstanbul’da 2 - 3 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumuna Hastane / Sağlık Hizmetleri Sponsoru olarak katıldık.

Bir Sağlık Bakanlığı kuruluşu olan USHAŞ’ın organizasyonu ile gerçekleştirilen Türkiye – Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu, Brexit’in ardından Birleşik Krallık'ın ülkeler arası ilk sağlık iş birliği toplantısıdır. Etkinliğin 1. günü birçok panel gerçekleştirilirken 2. gününde ise B2B görüşmeleri yapıldı. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yatırım ve işbirliği fırsatlarının konuşulduğu forumda, Türk sağlık sektörü temsilcileri ile Birleşik Krallık'ın hükümet yetkilileri, ilaç ve tıbbi cihaz, tıbbi sarf, sağlık bilgi teknolojileri, sağlık turizmi acenteleri ve sigorta şirketleri, medikal firmalar ve hastaneleri bir araya geldi.

Değer Temelli Hizmet İş Modeli Yaklaşımı AKGÜN’de

Etkinlikte Genel Müdürümüz Sn. Hakan KARATAŞ “UK - Turkey Cooperation Opportunities in Digital Health” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sn. Hakan KARATAŞ konuşmasında “Sağlık sektöründe veriler her 5 yılda 2 misli katlanmaktadır. Yeni araştırmalar, yeni tedavi yöntemleri ve mevcut yöntemler arasında hasta tedavisi için en iyi stratejiyi belirlemeye çalışan hekime faydalı olabilecek verilerin miktarı şaşırtıcıdır. Ek olarak tıbbi görüntüleme, biyosensörlerle toplanan hayati veriler, genom dizileme ve elektronik tıbbi kayıtlar gibi kaynaklardan da büyük miktarda veri üretilmektedir.” dedi.

Yakın gelecekte genomik, dijital sağlık ve yapay zekanın hasta bakımı üzerinde büyük etkisi olacağını vurgulayan Sn. KARATAŞ “Teletıp, akıllı telefon uygulamaları, uzaktan teşhis ve izleme için biyosensörler, konuşma tanıma ve otomatik görüntü yorumlama gibi gelişen teknolojiler sağlık profesyonelleri için özellikle ilerledikçe önemli olacaktır. İlgili teknolojilerin yapay zeka destekli bütünleşik dijital platform ile etkin ve akılcı kişiselleştirilmiş tedavi sunması mümkün olabilecektir. Dolayısı ile uzman doktordan sağlık görevlisine kadar hemen hemen her klinisyen, yapay zeka teknolojisini kullanacaktır.” şeklinde belirtti.

Ayrıca Sn. Genel Müdürümüz “Diğer önemli bir husus ise teknolojik gelişmelerle en yüksek faydayı elde etmek için sağlık hizmet sunum modelinde önemli değişikliklere eşlik etmek gerekmektedir. Hastaya kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımı ancak “Değer temelli hizmet iş modeli yaklaşımı” ile mümkündür. Bu kapsamda yakın gelecekte “Hasta odaklı” iş modellerine ve “Vatandaş odaklı” hizmet modeline geçişi sağlayacaktır.” olarak iletti.

Sn. KARATAŞ “Değere dayalı sağlık hizmeti sunumu ve operasyonlarında, dijital sağlık teknolojilerinin kullanılması; bakım sonuçlarının iyileştirilmesine, maliyetlerin azaltılmasına, hizmet verimliliğinin artırılmasına destek olurken sektörde önemli farklı fırsatlar oluşturacaktır. Yeni ekosistemde hastalar, en düşük maliyetle en iyi bakımı almalarını sağlayabilir ve sağlayıcılar en iyi hasta sonuçları sunabilir. Bu önümüzdeki 10-15 yıl içinde veya daha önce olabilir; çeşitli kaynaklardan (Genomik, Biyosensörler, Fiziksel aktivite, İlaç kullanımı, muayene ve analiz sonuçları, aile öyküsü, ruh hali, tıbbi geçmiş vb.) toplanan sağlık verileri, sağlıkta "Sanal Koç" gibi yeni kavramlar hakkında düşünmeyi başlatacaktır.”  şeklinde ifade etti.

İleri Teknolojik Ürünlerimiz ile Yer Aldık

Fiziki ve sanal ortamda gerçekleşen etkinlik kapsamında standımızda AKGÜN Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS), iVital, Tele Sağlık, X-Eye Mammo ve X-Eye Toraks ürünlerimizi sunduk. Hizmet ve çözümlerimiz ziyaretçilerin yoğun ilgi ve beğeni ile karşılaştı.

AKGÜN, geliştirdiği ileri teknoloji ürün ve sistemlerle sağlık hizmetlerindeki hızı ve kaliteyi artırırken ülkemiz adına sağlıklı bir geleceğin adımlarını da atıyor.