31 Mayıs 2019 - Cuma


AKGÜN Grup; Bünyesine Yeni Bir Belge Daha Katarak, Sektördeki Etkisini ve Güvenirliğini Bir Kez Daha Kanıtladı.

1986 yılından bugüne kadar sağlık sektöründe lider olan AKGÜN Yazılım, belge denetiminden başarı ile geçerek ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Bilindiği üzere, bilgi teknolojilerinin önemi günden güne artmaktadır. Firmaların, hizmet yönetiminde, tüm taraflara karşı etkili ve güvenilir olduğunu kanıtlaması için ISO 20000 ile belgelendirme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ISO Standartlarının çoğunluğuna sahip olan Firmamız, ISO 20000 Standardını da bünyesine dâhil etti.  ISO 20000 standardı belgelendirmenin en büyük getirilerinden biri ise ITIL (IT Infrastructure Library – Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) ile tamamen uyumlu olmasıdır.

ISO 20000 Nedir?
 • Bilgi teknolojileri alanında uluslararası bir standarttır. Bu standart 2005 yılında geliştirilmiş ve 2011 yılında revize edilmiştir.
 • ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Standardı bilgi teknolojisi altyapı ve uygulamalar alanında rehber bir standarttır.
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı;
 • Bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?
 • Hizmet standardizasyonunun gerçekleştirilmesini ve korunmasını sağlar.
 • Hizmet operasyonlarının bütünleşik ve merkezi bir süreç yaklaşımı ile tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.
 • Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama, doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminini sağlar.
 • Kurum stratejisine ve iş hedeflerine uygun hizmetler sunar.
 • Ölçülebilir performans göstergeleri sağlar.
 • Hizmet departmanları arasında iletişimin ve bilgi akışının iyileşmesini sağlar.
 • Sunulan hizmet ile müşteri ve tedarikçi arasında etkili iletişimin kurulmasını sağlar.
 • Organizasyon bünyesinde yer alan rol ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlar. Bu da etkin kaynak yönetimine olanak sağlar.
 • IT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.
 • IT hizmetlerinin erişilebilirlik ve kullanılabilirliğini arttırır.
 • İş, müşteri ve kullanıcı isteklerini karşılayan yeni hizmetlerin tanımlanabilmesini sağlar.
 • Ortak bir dilin oluşturulmasını sağlar.
 • Tekrarları önleyerek IT çalışanları üzerindeki gereksiz iş yükünü azaltır.
 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.
 • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
 • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.
ISO 20000 Standardını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
 • ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, tüm ölçek ve sektördeki firmalara uygun bir standarttır.