23 Temmuz 2013 - Salı


Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda başlatılan e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında Teletıp Sistemlerinin hayata geçirilmesinde AKGÜN Grup başrollerde yerini almıştır. e-Sağlık Çalışma Grubu’nun koordinasyonunu üstlenen Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Teletıp Projesi 2. Fazında AKGÜN, bir kez daha öne çıkarak Teletıp Sisteminin Türkiye’deki mimarlarından olmuştur.

Teletıp, tıbbi görüntüleme alanındaki sağlık bakım hizmetinin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasıyla uzaktan verilmesidir. Teletıp Projesi ile Türkiye’de tıbbi görüntüleme alanında uzman sıkıntısının hafifletilmesi, kompleks vakalarda konsültasyon hizmetinin alınabilmesi, hekimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, dijital hastane konseptinin oluşturulması hedeflenmiş ve AKGÜN ile bu hedefler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde 50 hastanenin dâhil olduğu proje kapsamında Yazılım, Donanım ve her türlü lisans ihtiyaçları AKGÜN tarafından sağlanarak teknik altyapı hazır hale getirilmiş ve proje başarıyla hayata geçirilmiştir.

AKGÜN; klasik anlamda fiziksel olarak hasta ve doktorun bir arada bulunma zorunluluğunu bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak ortadan kaldıran Teletıp sistemi ile ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ciddi tecrübeler elde etmiş ve ülkemizde sistemlerin yaygınlaşması adına ilgili faaliyetlerde bulunmuştur.